Bài giảng Hình học 12 tiết 14: Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ tròn xoay (Phần 3)

Ví dụ 1: Trong không gian, cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I và H lần lượt là trung điểm AB và CD. Khi quay quanh trục IH ta được hình trụ tròn xoay.

a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đó

b. Tính thể tích khối trụ tương ứng

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 11/08/2018 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 12 tiết 14: Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ tròn xoay (Phần 3), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết: 14 Bµi : DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ TRÒN XOAY III. Mặt Trụ Tròn Xoay3.Diện tích xung quanh 4.Thể tích của khối trụ10/11/2008 3. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay a.Một hình lăng trụ gọi là nội tiếp một hình trụ nếu hai đáy của hình lăng trụ đó nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ. Khi đó ta cũng nói hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ. Định nghĩa:.Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạnrlb.Công thức tính diện tích xung quanh 4. Thể tích khối trụ tròn xoaya. Định nghĩaThể tích khối trụ tròn xoay là giới hạn của thể tích khối lăng trụ đều nội tiếp khối trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạnb. Công thức tính Số cạnh đáy tăng vô hạn5. Ví dụVí dụ 1: Trong không gian, cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I và H lần lượt là trung điểm AB và CD. Khi quay quanh trục IH ta được hình trụ tròn xoay.a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đób. Tính thể tích khối trụ tương ứngBài giải:Ví dụ 2: Trong không gian, cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi O và O’ lần lượt là tâm của ABCD và A’B’C’D’. Khi quay quanh trục OO’ ta được hình trụ tròn xoay.a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đób. Tính thể tích khối trụ tương ứng

File đính kèm:

  • pptMat_tron_xoay_12CB.ppt