Bài giảng Hình học 6 - Bài học 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz

1. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz?

Bài tập 1: Cho các hình vẽ sau, hãy dùng thước đo góc để đo các góc (𝐴𝑂𝐵) ̂, (𝐵𝑂𝐶) ̂, (𝐴𝑂𝐶) ̂ và so sánh: (𝐴𝑂𝐵) ̂+(𝐵𝑂𝐶) ̂ 𝑣à (𝐴𝑂𝐶) ̂ ở hình 1; đo các góc (𝑥𝑂𝑦) ̂, (𝑦𝑂𝑧) ̂, (𝑥𝑂𝑧) ̂ và so sánh: (𝑥𝑂𝑦) ̂+(𝑦𝑂𝑧) ̂ 𝑣à (𝑥𝑂𝑧) ̂ ở hình 2:

 

pptxChia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài học 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ

File đính kèm:

  • pptxChuong_II_4_Khi_nao_thi_xOy_yOz_xOz.pptx
Bài giảng liên quan