Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài số 8: Đường tròn

 Điền vào chổ trống:

Đường tròn tâm A, bán kính R là hình

một khoảng .,

kí hiệu .

2/ Hình tròn là hình gồm các điểm và các điểm nằm .

đường tròn đó

3/ Dây đi qua tâm gọi là .

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài số 8: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chúc các em 1 tiết học lí thúKÍNH CHÀO QÚY THẦY - CÔ GIÁO! Đến dự giờ với lớp1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNTrên hình vẽ:Vậy đường tròn tâm O bán kính R là gì?Để xác định đường tròn ta cần những điều kiện nào?*Để vẽ đường tròn ta dùng dụng cụ gì?OR=1,7cmMĐường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu là ( O, R )§8 ĐƯỜNG TRÒN	1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROOR=1,7 cmMPNM là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn, OM = RN là điểm nằm bên trong đường tròn, ON R  Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó .Đường tròn§8 ĐƯỜNG TRÒN*Hãy nhận xét vị trí của điểm M, N, P?Vậy hình tròn là gì?Hình tròn	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)MRO	1. ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBài tập: Cho đường tròn (O;R). Lấy hai điểm A và B sao cho A và B nằm trên đường tròn. BAO	2. CUNG VÀ DÂY CUNGNếu hai điểm A, B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung) Hai điểm A, B gọi là hai mút của cung. §8 ĐƯỜNG TRÒN*Nếu lấy hai điểm bất kì trên đường tròn, hai điểm này chia đường tròn thành mấy phần? Mỗi phần gọi là gì?	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)*Em hãy phân biệt đường tròn và hình tròn?MRO1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAO	2.CUNG VÀ DÂY CUNGBOACD Trường hợp A, O, B thẳng hàng thì mỗi cung là một nửa đường tròn. Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây).  Đường kính dài gấp đôi bán kính Trên hình CD là dây, AB là đường kính.§8 ĐƯỜNG TRÒN*Nếu (O;2cm) thì đường kính là bao nhiêu?*Đoạn thẳngAB có phải là dây cung không? * Nhận xét dây AB có gì đặc biệt? Dây đi qua tâm là đường kính. *Trường hợp A, O, B thẳng hàng em có nhận xét gì về mỗi cung?* Em có nhận xét gì về đường kính và bán kính	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)MRO	1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA3. MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA 	2.CUNG VÀ DÂY CUNG§8 ĐƯỜNG TRÒN	*Cung và Dây cung: (SGK)	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)Ví dụ 1: cho 2 đoạn thẳng AB và MN. Dùng compa so sành độ dài so sánh 2 đoạn thẳng đó mà không đo độ dài từng đoạn thẳng.Cách làmABCD So sánh hai đoạn thẳngMRO	1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA 3. MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA Ví dụ2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD làm thế nào để biết tổng độ dài hai đoạn thẳng đó mà không đo riêng từng đoạn thẳng ? 2.CUNG VÀ DÂY CUNGBACDOMNx§8 ĐƯỜNG TRÒN So sánh hai đoạn thẳng	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK) Cách làm :*Vẽ tia Ox bất kì *Trên tia Ox ,vẽ OM = AB (dùng compa ) *Đo đoạn thẳng ON (dùng thước có chia khoảng) *Trên tia Mx, vẽ MN = CD (dùng compa ) *Trên hình vẽ , với AB=3cm, CD= 3,5cm, ta có: ON=OM+MN =AB +CD =6,5cm  Tính tổng độ dài 2 đoạn thẳngMRO1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA 3. MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA 	2.CUNG VÀ DÂY CUNG Điền vào chổ trống:1/ Đường tròn tâm A, bán kính R là hình một khoảng., kí hiệu. 2/ Hình tròn là hình gồm các điểmvà các điểm nằm..đường tròn đó 3/ Dây đi qua tâm gọi là..gồm các điểm cách Abằng R( A ; R )nằm trên đường tròn bên trongđường kính§8 ĐƯỜNG TRÒN So sánh hai đoạn thẳng	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK) Tính tổng độ dài 2 đoạn thẳngMRO	1.ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROPNBAOBOCDA 3.MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA 	2.CUNG VÀ DÂY CUNG Cho hình vẽ, điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông. 1/ OC là bán kính. 2/ MN là đường kính. 3/ ON là dây cung.4/ CN là đường kính.ĐĐSS§8 ĐƯỜNG TRÒN So sánh hai đoạn thẳng	*Đường tròn và Hình tròn: (SGK)	*Cung và Dây cung: (SGK) Tính tổng độ dài 2 đoạn thẳngGiải AOCD2cm2cm2cmb) Đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A vì CO = CA = 2cm.Bài 38: Trên hình 48 ta có 2 đường tròn ( O;2cm) và ( A; 2cm ) cắt nhau tại C; D. Điểm A nằm trên đườn tròn tâm O.Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2cm.Vì sao đường tròn ( C; 2cm) đi qua O và A.Bài 39: Trên hình 49;ta có hai đường tròn (A;3cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C; D AB=4cm Đưòng tròn tâm A;B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K;I. a/ Tính CA; CB; DA; DB.a/ C và D nằm trên đường tròn (A ; 3 cm) nên CA = DA = 3 cm C và D nằm trên đường tròn (B; 2 cm ) nêm CB = DB = 2 cmb/ Tính AI : AB - BI (BI là bán kính của ( B;2cm))c/ Tính KB : AB-AK ( AK là bán kính của đường tròn (A; 3cm)) HDb/ I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?c/ Tính IK.Hình 49CỦNG CỐHọc thuộc các khái niệm: đường tròn, hình tròn, cung, dây cung, bán kính, đường kính.XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

File đính kèm:

  • pptduong_tron.ppt