Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 24: Đường tròn

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

Điểm A nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.

Điểm A và B nằm trong đường tròn tâm O bán kính R.

Điểm B và C không nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.

Điểm B nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R

ppt24 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 24: Đường tròn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giáo viên dạy: Đinh Thị Kim NhungTrường THCS Thuận HóaNhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c«  Tieát 24: ĐƯỜNG TRÒN  1. Đường tròn và hình tròn a) Ñöôøng troøn: Đường tròn tâm O,bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O;R).O1.6cm( O; 1,6cm)( B; 1,42cm)( N; 1,03cm)( N; 1,84cm)Ví dụ: Hãy viết tâm và bán kính của các đường tròn trong hình sau:OR  M là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn.  N là điểm nằm bên trong đường tròn.  P là điểm nằm bên ngoài đường tròn.MNPOM = RON RTieát 24: ĐƯỜNG TRÒN 1. Đường tròn và hình trònOR  M là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn.  N là điểm nằm bên trong đường tròn.  P là điểm nằm bên ngoài đường tròn.MNPOM = RON RTieát 24: ĐƯỜNG TRÒN 1. Đường tròn và hình tròn b) Hình troøn: Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.a) Điểm A nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.b) Điểm A và B nằm trong đường tròn tâm O bán kính R.c) Điểm B và C không nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.d) Điểm B nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R.O RBABài tập 1CTrong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?a) Điểm A thuộc hình tròn.b) Điểm C thuộc hình tròn.c) Điểm C và B thuộc hình tròn.O BDCABài tập 2 Trong các khẳng định sau, khẳng ñịnh nào là đúng?d) Điểm A và D thuộc hình tròn.Đường trònHình trònO RMĐường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R O RM Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó .O RMMặt trống đồngMỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỜNG TRÒN TRONG THỰC TẾMỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỜNG TRÒN TRONG THỰC TẾMỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỜNG TRÒN TRONG THỰC TẾMỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỜNG TRÒN TRONG THỰC TẾMỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỜNG TRÒN TRONG THỰC TẾMỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỜNG TRÒN TRONG THỰC TẾTieát 24: ĐƯỜNG TRÒN  2. Cung và dây cung Hai điểm C, D nằm trên đường tròn, chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung). C , D => C, D là hai mút của cung CD.OCD*Đoạn thẳng nối hai mút gọi là dây cung (gọi tắt là dây) *Dây AB đi qua tâm gọi là đường kính *Đường kính dài gấp đôi bán kính.AB *Đường kính là dây cung lớn nhấtABOCungCungMột nửa đường trònMột nửa đường tròn Dây đi qua tâm là đường kínhAO = 4cmAB = 8cmĐường kính dài gấp đôi bán kínhĐường kính là dây cung lớn nhấtĐƯỜNG TRÒNTiết 24:Bài tập: Cho hình vẽ, điền (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông.1/ OC là bán kính2/ MN là đường kính3/ ON là dây cung4/ CN là đường kínhĐĐSSDÂY CUNG BÁN KÍNH 3. MỘT SỐ CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPAABMN * Kết luận: AB ON = OM + MN = AB + CD = 7 cmĐường trònHình trònĐịnh nghĩa; Kí hiệu (O;R) Cung CnD và cung CmDCD là dây cungAB là đường kính, đường kính là dài gấp đôi bán kính.Công dụng của CompaVẽ đường trònSo sánh đoạn thẳng.Định nghĩa:  Bài 38: Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O;2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C và D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.a. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2 cm.b. Vì sao đường tròn (C;2cm) đi qua O,A ? Đường tròn (C;2cm) đi qua O, A.Vì CA = CO = 2 (cm).Nên ( C;2 ) đi qua O,A. GiảiĐƯỜNG TRÒNTiết 24:Bài 1: Điền vào ô trốngĐường tròn tâm A, bán kính R là hình.................................................. một khoảng............................. Kí hiệu .................2. Hình tròn là hình gồm các điểm.............................................và các điểm nằm ...................đường tròn đó,3. Dây đi qua tâm gọi là .....................gồm các điểm cách Abằng R(A; R)nằm trên đườngtrònbên trongĐường kínhHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc khái niệm đường tròn, hình tròn. Laøm baøi taäp 39, 40 trong SGK. * TiÕt sau mçi em chuÈn bÞ mét vËt dông cã hình d¹ng tam gi¸c Hiểu thế nào là cung, dây cung. Chóc c¸c em häc giái. 

File đính kèm:

  • pptDuong_tron_hinh_6_Nhung.ppt