Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết số 7: Đoạn thẳng

Tiết 7: ĐOẠN THẲNG

I.Đoạn thẳng AB là gì?

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

 A B

Bài tập 2

Cho hai điểm M ; N vẽ đường thẳng MN.

a/Trên đường thẳng vừa vẽ có đoạn thẳng nào không?

Trả lời:Có đoạn thẳng MN.

b/Có nhận xét gì về đoạn thẳng với đường thẳng đó?

Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng.

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết số 7: Đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 7ĐOẠN THẲNGTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU.Giáo án điện tử Môn HÌNH HỌC Lớp 6.Người thực hiện: TRƯƠNG MINH TÂN. Kiểm tra bài cũ: Hs 1:Tia gốc O là gì? Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hai tia đối nhau Ax;Ay?Trả lời:Tia gốc O: Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O được gọi là một tia gốc O.(nửa đường thẳng gốc O).Hai tia đối nhau là: hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng. x A yTiết 7: ĐOẠN THẲNGI.Đoạn thẳng AB là gì?Bài tập 1:1/Vẽ hai điểm A;B2/Đặt mép thước thẳng đi qua hai điểm A;B.Dùng phấn (bút bi) vạch theo mép thước từ A đến B ta được một hình.3/Hình này gồm bao nhiêu điểm? là những điểm như thế nào?Trả lời:Hình này có vô số điểm,gồm hai điểm A; B và tất cả những điểm nằm giữa A và B.4/Đoạn thẳng AB là hình như thế nào?Tiết 7: ĐOẠN THẲNGI.Đoạn thẳng AB là gì?Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B A BBài tập 2Cho hai điểm M ; N vẽ đường thẳng MN.a/Trên đường thẳng vừa vẽ có đoạn thẳng nào không?Trả lời:Có đoạn thẳng MN. b/Có nhận xét gì về đoạn thẳng với đường thẳng đó?Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng.Bài tập 33:Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a.Hình gồm hai điểm . Và tất cả các điểm nằm giữa...được gọi là đoạn thẳng RS.Hai điểm. được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.b.Đoạn thẳng PQ là hình gồm ..R ; SR và SR ; SHai điểm P; Q và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm P và QBài tập3:a/ Vẽ đường thẳng a cắt đường thẳng b tại điểm A.Vẽ đường thẳng c cắt hai đường thẳng a ; b đó tại hai điểm B và C.b/Đọc tên(các cách khác nhau)của các đường thẳng ?c.Chỉ ra một số tia trên hình?d/Các điểm A, B, C có thẳng hàng không?e/Hai đoạn thẳng AB và AC có mấy điểm chung?Bài tập 4:Yêu cầu học sinh quan sát và mô tả từng trường hợp trong hình vẽ,chỉ rõ giao điểm.CBADBOIKAxABxyHHình 33Hình 34Hình 35II.Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng cắt tia cắt đường thẳng:Bài tập 5:Yêu cầu học sinh quan sát,mô tả một số trường hợp khác (giao điểm trùng với mút của của đoạn thẳng hoặc gốc tia)CBADBOAxABxyHình 1Hình 2Hình 3BBài tập 35:Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB,điểm M ở đâu? Em hãy chọn câu trả lời đúng trong bốn câu sau:a. Điểm M phải trùng với điêm A.b. Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.c. Điểm M phải trùng với điểm B.d. Điểm M hoặc trùng với điểm A,hoặc nằm giữa hai điểm A và B,hoặc trùng với điểm BBài 39:Vẽ hình 38 vào vở Rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE,BD cắt nhau tại I.Vẽ các đoạn thẳng AF,CD cắt nhau tại K.Vẽ các đoạn thẳng BF,CE cắt nhau tại L.Kiểm tra xem các điểm I ;K ;L có thẳng hàng hay không?ABCDEFIKLKII.Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng cắt tia cắt đường thẳng:CBADBOAxABxyHình 1Hình 2Hình 3Tiết 7: ĐOẠN THẲNG I.Đoạn thẳng AB là gì? Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A,điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B 

File đính kèm:

  • pptDoan_thang.ppt
Bài giảng liên quan