Bài giảng môn Anh văn - Unit 8: Out and about

Example Exchange

S1:What does this sign mean ?

S2:You can [park here]

can’t [turn right]

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 8: Out and about, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
**Tæ TiÕng AnhGiáo án điện tửTiết dạy thao giảngMôn tiếng Anh lớp 6Tr­êng THCS H¶i TriÒuGi¸o viªn thùc hiÖn: Ph¹m Trung Kiªn **Lesson 1 : C3, 4Unit 8 : out and aboutS1: Is he riding by bike ?S2: No, he isn’t****PresentationC. Road signsC1.Liesten and readCan and cannot /can’t**Hello. My name is Hoan.I am a policemanI have a difficult jobLook at the man on a motorbike.He is going into that street.The sign says “ One way”You cannot go into that street.**Some sings say that you can do something. This sign says “You can park here”.Some signs say you cannot do something. This sign says “you can’t park here”.** Go ahead **PracticeC2. What do the road signs mean? Add can or can’ta) You .turn leftb) You ..turn right.c) You.go aheadd) You ..ride a motorbike.cancan’tcancan’t**Picture DrillExample ExchangeS2:You can [park here]S1:What does this sign mean ? can’t [turn right]**ProductionWrite it upYou can turn leftYou can turn rightYou can’t turn leftYou can’t turn rightYou can’t drive a carYou can’t ride a bikeYou can’t go aheadYou can go a headH1H2H3H5H6H7H8H4**Trường THCS Hai TrieuTæ Tiếng AnhGiáo viên thực hiện: Ph¹m Trung KiªnXin cám ơn thầy cô đã dến dự tiết thao giảng của tôi

File đính kèm:

  • pptEnglish_6_hot.ppt
Bài giảng liên quan