Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết học: Đơn thức

Cho đơn thức:

Các biến x, y có mặt mấy lần và được viết dưới dạng gì?

Các biến x, y có mặt một lần dưới dạng một luỹ thừa với số mũ nguyên dương

Hãy xác định hệ số và phần biến của đơn thức

2 là hệ số và x3y là phần biến của đơn thức đã cho.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết học: Đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
các thầy cô giáo Kiểm tra bàI cũ:1. Thế nào là một biểu thức đại số? Cho 3 ví dụ về biểu thức đại số và chỉ rõ các biến trong biểu thức (nếu có).2. Cho các biểu thức đại số: 	Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm: Nhóm 1: Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ.- Nhóm 2: Các biểu thức còn lại.Kết quả: Nhóm 1: Nhóm 2: Định nghĩa: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Ví dụ: -Các biểu thức : là những đơn thức.-Các biểu thức: không phải là đơn thức.Cho đơn thức:1. Các biến x, y có mặt mấy lần và được viết dưới dạng gì?2. Hãy xác định hệ số và phần biến của đơn thứcCác biến x, y có mặt một lần dưới dạng một luỹ thừa với số mũ nguyên dương2 là hệ số và x3y là phần biến của đơn thức đã cho.Định nghĩa: Đơn thức thu gon là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến , mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.Bài tập: Hãy lấy ví dụ về các đơn thức thu gọn ( xác định hệ số và phần biến của đơn thức đó)Ví dụ: Đơn thức thu gọn là: 10x6y3 ( hệ số là 10, phần biến là x6y3 )-Ví dụ: -Các đơn thức : x ; -y ; 3x2y ; 10xy5 là những đơn thức thu gọn, có hệ số lần lượt là 1 ; -1 ; 3 ; 10 và có phần biến lần lượt là x ; y ; x2y ; xy5	- Các đơn thức : xyx ; 5xy2zyx3 không phải là đơn thức thu gọnBài toán: Cho đơn thức 3x4y5z.Hãy cho biết:-Các biến x, y, z lần lượt có số mũ bao nhiêu?- Tổng các số mũ của các biến là bao nhiêu?Trả lời: - Biến x có số mũ là 4; biến y có số mũ là 5; biến z có số mũ là 1.	- Tổng các số mũ của các biến là: 4+5+1 = 10 Định nghĩa: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đóBài tập: Đánh dấu x thích hợp vào bảng sau:CâuĐúngSaiA. Đơn thức 3x3y3z3 có bậc 3B. Đơn thức có bậc 3 C. Đơn thức –x3 + y có bậc 3D. Đơn thức -3x2yz4 có bậc 7E. Đơn thức 0x3y có bậc 4D. Đơn thức -5 có bậc khôngXXXXXX

File đính kèm:

  • pptDon_thuc.ppt