Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 21: Hàm số bậc nhất

Nhóm 1 + 2: Cho hàm số bậc nhất y = 3x + 1. Cho x hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 < x2. Chứng minh f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số đồng biến trên R.

Bài làm

àm số y = 3x + 1 xác định với mọi x thuộc R.

ới x1 < x2 => x1 – x2 < 0

Ta có f(x1) – f(x2) = 3(x1 – x2) < 0

Hay f(x1) < f(x2)

Vậy hàm số y = 3x + 1 đồng biến trên R.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 21: Hàm số bậc nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng các thầy cô giáo về dự tiết học với lớpLớp 9AGiáo viên: Vũ Thị AnhKiÓm tra bµi còHS1: Nêu khái niệm hàm số? Cho ví dụ?HS2: Điền vào chỗ (.....)Cho hàm số y = f(x) xác định  x  RVới mọi x1, x2 bất kỳ thuộc R- Nếu x1 f(x2)HS3: Điền giá trị tương ứng của y vào bảng sau:x-101234y = 3x + 1y = -3x + 1-2471013141-2-5-8-11........(1)................(2)..........1. Khái niệm về hàm số bậc nhấtHàm số bậc nhấtTiÕt 21:a. Bài toán:Một xe ô tô chở khách đi từ bến xe Phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ô tô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe Phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km.50km/h8kmTrung t©m Hµ NéiHuÕBÕn xeS = ? kmt (h)Sau t giờ, ôtô cách trung tâm Hà Nội là: s = . H·y ®iÒn vµo chç trèng () cho ®óngSau 1giê, «t« ®i ®­îc : Sau t giê, «t« ®i ®­îc : .?150 (km)50t (km)50t + 8 (km) TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña s khi cho t lÇn l­ît lÊy c¸c gi¸ trÞ 1 giê, 2 giê, 3 giê, 4 giê ...?2 t 1 2 3 4 ...s...58108158208S=50t+8yxab1. Khái niệm về hàm số bậc nhấtHàm sốHàm số bậc nhấtHệ số aHệ số by =3x+2 y = 2x2 - 1y = -0,5xy = 4 y = mx+3 Hàm số bậc nhấtTiết 21b. Định nghĩa.Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức: y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0Bài tập 1: Trong các hàm số cho bởi công thức sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Nếu là hàm số bậc nhất, hãy xác định các hệ số a, b của nó.1. Khái niệm về hàm số bậc nhấtHàm sốHàm số bậc nhấtHệ số aHệ số by =3x+2 y = 2x2 - 1y = - 0,5xy = 4 y = mx+3 Hàm số bậc nhấtTiết 21:b. Định nghĩa.Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức: y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0Bài tập 1: Trong các hàm số cho bởi công thức sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Nếu là hàm số bậc nhất, hãy xác định các hệ số a, b của nó.(m là tham số, m 0)Xm3=> y = ax=> Hàm hằngChú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax (đã học ở lớp 7)=> Hàm số chứa tham sốX32X-0,501. Khái niệm về hàm số bậc nhấtb. Định nghĩa.Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức: y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0Bài tập 2 : Tìm m để hàm số y = (m – 2)x + 3 là hàm số bậc nhất.Hàm số y = (m – 2)x + 3 là hàm số bậc nhất  m - 2 0 m 2Vậy với m 2, hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.Chú ý: Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax (đã học ở lớp 7)GiảiHàm số bậc nhấtTiết 21:1. Khái niệm về hàm số bậc nhất2. Tính chất.x-101234y = 3x + 1y = -3x + 1-2471013141- 2- 5- 8-11Nhóm 1 + 2: Cho hàm số bậc nhất y = 3x + 1. Cho x hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số nghịch biến trên R.Hàm số bậc nhấtTiết 21:=> Hàm số đồng biến=> Hàm số nghịch biến1. Khái niệm về hàm số bậc nhất2. Tính chất.Nhóm 1 + 2: Cho hàm số bậc nhất y = 3x + 1. Cho x hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 x1 – x2 f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số nghịch biến trên R.1. Khái niệm về hàm số bậc nhất2. Tính chất.Nhóm 1 + 2: Cho hàm số bậc nhất y = 3x + 1. Cho x hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số nghịch biến trên R.Bài làmHàm số y = 3x + 1 xác định với mọi x thuộc R.Với x1 x1 – x2 x1 – x2 0 b, Nghịch biến trên R khi a x1 – x2 0Ta có f(x1) – f(x2) = Với a > 0 thì f(x1) – f(x2) 0 => f(x1)  f(x2), hàm số .. trên R.Với a f(x1) . f(x2), hàm số .. trên R.a(x1 – x2)>nghịch biếnHàm số bậc nhấtTiết 21:Bài tập 3: Điền vào () để hoàn thành bài tập sau.Chứng minh hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến trên R khi a > o, nghịch biến trên R khi a 0 b, Nghịch biến trên R khi a 0 b, Nghịch biến trên R khi a 0Nghịch biến khi m 0 b, Nghịch biến trên R khi a 2C. m ≠ 2B. m 4C. m =1B. m f(b)C. f(a) 6B. m = 0 D. m 0b) Hàm số là hàm số bậc nhất Hướng dẫn bài về nhà- Học thuộc định nghĩa, tính chất của hàm số bậc nhất.Bài tập: 8, 9, 10, 13 trang 48 / SGK. Bài 10,13 SBT trang 58Ôn lại toạ độ của một điểm,định nghĩa đồ thị cách xác định một điểm theo toạ độ cho trước,cách xác định toạ độ của một điểm trên đồ thị cho trướcHàm số bậc nhấtTiết 21:Hướng dẫn về nhàHướng dẫna) Hàm số là hàm số bậc nhất 5 – m > 0b) Hàm số là hàm số bậc nhất - Làm bài tiếp theo hướng dẫn của bài 13/SGK

File đính kèm:

  • pptChuong_II_2_Ham_so_bac_nhat.ppt