Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết học: Căn bậc ba

So sánh sự khác nhau giữa căn bậc hai và căn bậc ba

Căn bậc hai

Chỉ có số không âm mới có căn bậc hai.

Số dương có hai căn bậc hai là hai số đối nhau

Số 0 có một căn bậc hai là 0

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết học: Căn bậc ba, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
®¹i sè 9Gi¸o viªn : §µo ThÞ Mai Ph­¬ngchµo mõng c¸c thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinhtr­êng THcs thÞ trÊn ®«ng triÒuN¨m häc 2010-2011 CĂN BẬC BA 1.Khái niệm căn bậc ba Bài toán: Một người thợ cần làm một thùng hình lập phương chứa được 64 lít nước .Hỏi người thợ đó phải chọn độ dài cạnh của thùng là bao nhiêu đêximet?Giải Gọi x (dm) là độ dài cạnh của thùng hình lập phương .Theo đề bài ta có : x3 = 64 Ta thấy x = 4 vì 43 = 64Vậy độ dài cạnh của thùng là 4 dmTừ 43 = 64 người ta gọi 4 là căn bậc ba của 64axx3 =aVậy căn bậc ba của a là một số x như thế nào ?CĂN BẬC BA 1.Khái niệm căn bậc ba Đinh nghĩa: Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a Ví dụ : 2 là căn bậc ba của 8 , vì 23 = 8-5 là căn bậc ba của -125 , vì (-5)3 = -125Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba.Kí hiệu :Căn bậc ba của một số a Số 3 gọi là chỉ số của căn Phép tìm căn bậc ba của một số gọi là phép khai căn bậc ba Chú ý :Từ định nghĩa ta có ( )3 = = a CĂN BẬC BA 1.Khái niệm căn bậc ba ?1 Tìm căn bậc ba của mỗi số sau :a) 27 b) -64 c) 0 d) = = 3 Giảia)b)c)d)Nhận xét :Căn bậc ba của một số dương là một số dương Căn bậc ba của một âm là một số âmCăn bậc ba của số 0 là chính số 0So sánh sự khác nhau giữa căn bậc hai và căn bậc ba - Số âm không có căn bậc hai . - Căn bậc ba của số âm là số âm . Căn bậc hai Căn bậc ba-Chỉ có số không âm mới có căn bậc hai.-Mỗi số a có đều có căn bậc ba-Số dương có hai căn bậc hai là hai số đối nhau-Căn bậc ba của số dương là số dương-Số 0 có một căn bậc hai là 0-Căn bậc ba của số 0 là 0CĂN BẬC BA 1.Khái niệm căn bậc ba Hãy tìm = 8= -9= 0,4= -0,6= -0,2Hãy làm bài theo nhóm , chia lớp thành 4 nhóm , thời gian 5’CĂN BẬC BA 1.Khái niệm căn bậc ba 2. Tính chấta) a a) a 7nên Vậy 2 >; So sánh 5 và Ta có :5 = mà 125 < 126nên Vậy 5 <<CĂN BẬC BA 1.Khái niệm căn bậc ba 2. Tính chấtVí dụ 3:Rút gọn Ta có: = 2a – 5a = -3a?2Tínhtheo hai cáchCách 1:= 12 : 4 = 3Cách 2:=3Áp dụng tính : a)b)=3 - (-2) – 5 = 3+2-5 = 0= 3 – 6 = -3CĂN BẬC BADặn dò: Về nhà học bài , xem bài đọc thêm .Chuẩn bị cho phần ôn tập chương I

File đính kèm:

  • pptCANBACBATOAN9ppt.ppt