Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Bài: Đường tròn

2/ Cung và dây cung

Hai điểm A, B là 2 điểm thuộc đường tròn, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn ( gọi tắt là cung).

 A, B là hai mút của cung.

Dây cung là đoạn thẳng nối hai mút của cung.

Đường kính của đường tròn là dây cung đi qua tâm.

Đường kính gấp đôi bán kính.

 

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Bài: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ1. Em hãy vẽ các đoạn thẳng OA, OB, OC, OD, OE có độ dài bằng 2 cm và có chung điểm O.65432102. Từ O em có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng có độ dài bằng 2 cm?CBOEDA65432106543210MM2 cm2 cm2 cmAB2 cmOC2 cmM2 cmĐƯỜNG TRÒN1/ Đường tròn và hình trònĐường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.Kí hiệu : ( O ; R )Ta có:- Điểm B là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn.- Điểm A là điểm nằm bên trong đường tròn.- Điểm C là điểm nằm bên ngoài đường tròn.OBACR Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn.OROR2/ Cung và dây cungOAD Hai điểm A, B là 2 điểm thuộc đường tròn, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn ( gọi tắt là cung). A, B là hai mút của cung.BC- Dây cung là đoạn thẳng nối hai mút của cung.- Đường kính của đường tròn là dây cung đi qua tâm.- Đường kính gấp đôi bán kính.BA Đoạn thẳng AB trên hình nào là dây cung của đường tròn?AAAABBBBOOOOBài tập:a)b)c)d)Bài tập: Cho đường tròn (O;2cm)+ Vẽ dây cung EF.+ Vẽ đường kính PQ.+ Tính độ dài của PQ..OEFQPGỉaiTa có: PQ = OP + OQ = 2+2 = 4(cm)(do OP, OQ là bán kính)Vậy: PQ = 4(cm).3. Một số công dụng khác của compa- Compa dùng để so sánh hai đoạn thẳng.ABCDAB < CD- Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng mà không cần đo riêng từng đoạn thẳng.MNCBAODxBài 38: Trên hình 48, ta có hai đường tròn (O;2cm) vàv(A; 2cm) cắt nhau tại C và D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.a. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2 cm.b. Vì sao đường tròn (C;2cm) đi qua O,A ?Đường tròn (C;2cm) đi qua O, A.Vì CA = CO = 2 (cm).GỉaiHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc các khái niệm: đường tròn, hình tròn, cung, dây cung, đường kính.- Làm các bài tập còn lại trong SGK trang 91, 92.

File đính kèm:

  • pptduongtron.ppt
Bài giảng liên quan