Bài giảng môn học Đại số 7 - Đại lượng tỉ lệ nghịch

 Tính chất:

 Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì:

• Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi

(bằng hệ số tỉ lệ )

• Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Đại lượng tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Đại lượng tỉ lệ nghịchNhịêt liệt chào mừng Các thầy cô giáo về dự tiết học toán lớp 7aKính chúc các thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khoẻ!Kiểm tra bài cũNêu định nghĩa, tính chất của hai đaị lượng tỉ lệ thuận? ?1Hóy viết cụng thức tớnh :a) Cạnh y(cm) theo cạnh x (cm) .của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm2b) Lượng gạo y(kg) trong mỗi bao gạo theo x khi chia đều 500 kg vào x baoc) Vận tốc v ( km/ h) theo thời gian t ( h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 kmĐịnh nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức hay xy = a ( a là một hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là axy = ay tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a?2.Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5 . Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào ? Chú ý :Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau?3 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau :xx1=2x2=3x3=4x4=5yy1=30y2=?y3=?y4=?a)Tìm hệ số tỷ lệ.b)Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp.c)Có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng x1.y1 ; x2.y2 ; x3.y3 ; x4.y4 của x và y a = x1.y1 = 2.30 = 60Tớch hai giỏ trị tương ứng của chỳng luụn khụng đổi (bằng hệ số tỉ lệ) Giải:x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = x4.y4 = 60b)c)a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có mà Tính chất: Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì:Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ ) Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia Tích hai giá trị tương ứngkhông đổi bằng nghịchđảoBài tập 12 ( SGK trang58)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x= 8 thì y=15 .a)Tìm hệ số tỉ lệ b)Hãy biểu diễn y theo x;c)Tính giá trị của y khi x= 6; x=10Bài tập 13 (trang 58-SGK)Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:x0,5-1,246y3-21,512- 52-31 Học định nghĩa và tớnh chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch Làm bài tập 14; 15 trang 58 Xem trước một số bài toỏn về đại lượng tỉ lệ nghịchHướng dẫn học ở nhà

File đính kèm:

  • pptGIAO_AN_THANH_TRA.ppt