Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số - Triệu Thị Thu Hà

Ví dụ 2: Khối lượng một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8V.

Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t =

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 29: Hàm số - Triệu Thị Thu Hà, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ toán lớp 7BPhát biểu định nghĩa đại lượng tỷ lệ thuân, đại lượng tỷ lệ nghịch?Viết công thức minh hoạ ?Kiểm tra bài cũTrả lờiNếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = k.x (với k là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k Công thức: y = k.x (k ≠ 0) (1)Nếu đại lượng liên hệ với đại lượng x theo công thức y = hay x.y = a (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ a Công thức: y = hay x.y = a (a ≠ 0) (2)ĐẠI SỐ 7Tiết 29HÀM SỐGV: Triệu Thị Thu HàBÀI TẬP KHỞI ĐỘNGHóy viết cụng thức biểu diễn:a/ Khối lượng m(g) của thanh kim loại đồng chất cú khối lượng riờng là 7,8g/(m3 ) và thễ tớch V(cm3).b/ Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trờn quảng đường 50km với vận tốc v(km/h)GIẢIa/m = 7,8Vb/t =50vTiết 29 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: Nhiệt độ T(0C) tại cỏc thời điểm t(giờ) trong cựng một ngày được cho trong bảng sau:t (giờ) 0 4 8 12 16 20T (0C) 20 18 22 26 24 24 Hóy đọc vớ dụ 1 rồi trả lời cỏc cõu hỏi Cõu hỏi: a/ Đại lương T phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào? b/ Với mỗi giỏ trị của t ta xỏc định được bao nhiờu giỏ trị tương ứng của T?Trả lời:tchỉmột.Khi hai đại lượng T và t liờn quan nhau như trờn ta núi T là hàm số của tThụng bỏoVí dụ 2: Khối lượng một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 (g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m = 7,8V.Ví dụ 3: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức: t = 50 vHOẠT ĐỘNG NHểMv (km/h)5t (h)50251010521(V cm3)1m (g)4327,815,623,431,2NHểM 1 & 2NHểM 3 & 4Nhận xét: m là hàm số của VTính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4Tính các giá trị tương ứng của t khi v = 5; 10; 25; 50 t là hàm số của vT là hàm số của t, m là hàm số của V, t là hàm số của v.Tiết 29 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: (SGK)Vớ dụ 2: (SGK)Vớ dụ 3: (SGK)Sau khi nghiờn cứu 3 vớ dụ ta ta rỳt ra nhận xột gì?Nhận xộtTiết 29 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: (SGK)Vớ dụ 2: (SGK)Vớ dụ 3: (SGK)2/ Khỏi niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giỏ trị của x ta luụn xỏc định được chỉ một giỏ trị tương ứng của y thỡ y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Đại lương y là hàm số của đại lượng x cần cú những điều kiện gỡ ?1.Các đại lượng x và y đều nhận các giá trị số2. Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x3. Với mỗi giá trị của x luôn tìm được một giá trị tương ứng của đại lượng yTiết 29 Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: (SGK)Vớ dụ 2: (SGK)Vớ dụ 3: (SGK)2/ Khỏi niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giỏ trị của x ta luụn xỏc định được chỉ một giỏ trị tương ứng của y thỡ y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.Cõu hỏi1 Đại lượng y cú phải là hàm số của đại lượng x khụng nếu bảng cỏc giỏ trị tương ứng của chỳng là:x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9y 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 Điền từ thớch hợp vảo chỗ trống: Ở vớ dụ 1 hàm được cho bằng . Ở vớ dụ 2,3 hàm được cho bằng bảng Cụng thứcTiết Đ5 HÀM SỐ1/ Một số vớ dụ về hàm sốVớ dụ 1: (SGK)Vớ dụ 2: (SGK)Vớ dụ 3: (SGK)2/ Khỏi niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giỏ trị của x ta luụn xỏc định được chỉ một giỏ trị tương ứng của y thỡ y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.- Khi y là hàm số của x ta cú thể viết y=f(x), y=g(x)Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi cụng thức y=2x+3 ta cú thể viết y=f(x)=2x+3 và khi đú thay cho cõu “khi x=3 thỡ y=9” ta viết f(3)=9.Chú ý :- Khi x thay đổi mà y luụn nhận một giỏ trị thỡ y được gọi là hàm hằng-Hàm số có thể cho bằng bảng, bằng công thức102431202012-2-11821Bài tập 1: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không, nếu bảng các giá trị tương ứng của nó là:212 8 x-228-1ya)sđb)123 1 x0111yĐS202 0 x0141yc)ĐSxxx212 8 x-228-1ya)sđ212 8 x-228-1ya)sđx-4-3-2-11234y1694114916Bài tập 24(sgk/63): Các giá trị tương ứng của 2 đại lượng x và y được cho trong bảng sau:Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?Bài tập 25 (sgk/64 ): Xét hàm số y = f(x) = Hãy tính Lời giải Điền số thích hợp vào các ô dưới đây. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới em sẽ biết tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300), vị anh hùng của dân tộc ta đồng thời là danh nhân quân sự của thế giới.Ư. f(4) =ớ. f(-4) =G. f(2) =N. f(1) =S. f(-1) =Cho hàm số: y = f(x) = 2xị. f(3) =ĩ. f(-2) =H. f(-3) = C. f(5) =T. f(-5) = -4- 6-10- 68-242-8106 STN ị CHHGƯớ ĩĐố vui:Tìm tên của một tác phẩm văn học nổi tiếng.6-224-88-4-1010-6Bài tập về nhà- Học bài theo SGKLàm cỏc bài tập 24, 26 , 27, 28 CHÚC CÁC EM THÀNH CễNG

File đính kèm:

  • ppttiet 29 Ham So(chuan).ppt