Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 30: Luyện tập về hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng

. x sao cho với mỗi giá trị của x

ta luôn xác định được . giá trị

tương ứng của y thì y được gọi là .

. và x gọi là .

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 30: Luyện tập về hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 30luyện tậpVỀ HÀM SỐNếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng ............. x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được .............. giá trị tương ứng của y thì y được gọi là .................... và x gọi là ............1)Điền vào chỗ (...) để được khái niệm hàm số:kiểm tra bài cũthay đổichỉ một hàm sốcủa xbiến số(1)(2)(3)(4)2) Đại lượng y có là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:kiểm tra bài cũb) a) x-3-2-112y-5-7,5-1530157,5x01234y2222212--Cho bảng sau:bài tập 1b) Viết hàm số trên dưới dạng công thức. a) Đại lượng y có là hàm số của đại lượng x không x-2-1123y-8-44812y = 4x Cho bảng sau:bài tập 1b) Viết hàm số trên dưới dạng công thức. a) Đại lượng y có là hàm số của đại lượng x không x-2-1123y-8-44812c) Thêm 2 cột. Hãy điền vào bảng. y = 4x 4101640Cho hàm số y = f(x) = bài tập 28/sgk - tr.64f(5) = ? ; f(-3) = ? Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:x-6-4-325612f(x)= 12 x12 xThời gian: 5 phútTổ chức : Hai bàn một nhómhoạt động nhóm125-4-2-3-4621125Cho hàm số y = x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:bài tập 31/sgk - tr.65x-0,54,59y-202312-3036Cho hàm số y = f(x) = xTính f(-0,5), f(4,5), f(9)Tính các giá trị của x ứng với y = -2; 0 bài tập 323BTVN: 37, 41, 42, 43 – SBT/48, 49bài tập về nhàHướng dẫn bài 43/SBT:Cho hàm số y = -6x. Tìm các giá trị của x sao cho: a) y nhận giá trị dương b) y nhận giá trị âmCâu a: y dương hay -6.x dương. 	 Mà -6 là số âm. Vậy x là số như thế nào?

File đính kèm:

  • pptLuyen_tap_ham_so.ppt