Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 51 - Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

Trong biểu thức đại số vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên chữ, ta cũng áp dụng những tính chất và quy tắc của phép toán như trên các số

Biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu ta chưa xét đến trong chương này

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết 51 - Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thµy c« gi¸o vÒ dù giê m«n to¸n líp 7bGi¸o viªn : Vò Quang H­ngBài tập: Các biểu thức sau biểu thức nào không phải là biểu thức số ? a) 5+7.10	b) 30+(-7):7c) 15:3 – 5	d) 6+ a.5Trong chương “ Biểu thức đại số” Ta sẽ nghiên cứu các nội dung sau:Khái niệm về biểu thức đại số.Giá trị của một biểu thức đại sốĐơn thức.Đa thức.Các phép tính cộng trừ đơn thức, nhân đơn, đa thức.Nghiệm của đa thức.Ch­¬ng IV : BiÓu thøc ®¹i sèBiểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật là:(8+5).2 (cm)Chương IV: Biểu thức đại sốTiết 511. Nhắc lại về biểu thức* Ví dụ 1:? 1* Ví dụ 2:8 cm5 cm3 cm3 cm2 cmBiểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật là:(3+2).3 (cm2)Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3(cm) và chiều dài hơn chiều rộng 2(cm)Viết biểu thức số biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5(cm) và chiều dài bằng 8(cm)? 2.3 + 5 (7 +2).3 Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính( cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa) làm thành một biểu thức.4.35 – 5.6Các biểu thức số- Biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật là: (b+2).b (cm2)? 2a cm5 cmb cmb cm2 cm* Bài toánGọi chiều rộng của hình chữ nhật là b (cm) (b>0) 2. Khái niệm về biểu thức đại số- Chiều dài của hình chữ nhật là: b+2 (cm)Viết biểu thức biểu thị diện tích của các hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm)* Khái niệm (SGK/ 25)Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5 (cm) và a (cm) ?khi a = 9 ta có biểu thức trên biểu thị chu vi hình chữ nhật nào ?Khi a = 7 ta có biểu thức trên biểu thị chu vi của hình chữ nhật nào ?Biểu thức bên biểu thị chu vi của các hình chữ nhật có một cạnh bằng 5 (cm).Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật là:(a+5).2 (cm)Biểu thức đại số* Ví dụ: 7y2 ; 5.(x + 3) ; 3 x - 5Chương IV: Biểu thức đại sốTiết 511. Nhắc lại về biểu thức*Biểu thức đại số: là những biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa còn có cả các chữ (đại diện cho các số).1. Nhắc lại biểu thức2. Khái niệm về biểu thức đại số* Khái niệm (SGK/ 25)* Lưu ý:Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, người ta thường không viết dấu nhân giữa các chữ với nhau hoặc giữa chữ và số. 4.x 	4x 4.x.y	4xy1.x 	x(-1).x. y	-xyTrong biểu thức đại số vì các chữ có thể đại diện cho những số tuỳ ý nào đó, ta gọi những chữ như vậy là biến số (còn gọi tắt là biến)Chương IV: Biểu thức đại sốTiết 51? 3a. Quãng đường đi dược sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 30 km/hb.Tổng quãng đường đi được của một người,biết rằng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5 km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y (h) với vận tốc 35 km/h:* Ví dụ: 7.y2 ; 5.(x + 3) ; 3 x - 5Người ta dung ngoặc () , [] , {} để chỉ thứ tự thực hiện các phép toán.	Viết biểu thức đại số biểu thị5x + 35y30xEm hãy chỉ ra biến số trong các biểu thức sau:a) x + 4	c) 5x + y - zb) (x + 7) y	 d) xy – 8xChương IV: Biểu thức đại sốTiết 51: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ1. Nhắc lại biểu thức2. Khái niệm về biểu thức đại số* Khái niệm (SGK/ 25)* Lưu ý:Trong biểu thức đại số vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên chữ, ta cũng áp dụng những tính chất và quy tắc của phép toán như trên các sốBiểu thức đại số có chứa biến ở mẫu ta chưa xét đến trong chương này15 	7 t 	 x + 9* Chú ý:Bài tập 1: Hãy viết biểu thức biểu thịTổng của x và yb) Tích của x và yc) Tích của tổng x và y với hiệu của x và yx + yxy(x + y))(x - y)Bài 2 SGK/26:Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b, h cùng đơn vị đo).Giải:Diện tích hình thang đã cho là:1. Nhắc lại biểu thức2. Khái niệm về biểu thức đại số* Lưu ý:* Chú ý:Chương IV: Biểu thức đại sốTiết 51: KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐBài tập3: Nối các ý 1, 2, 3, 4, 5, 6 với các ý a, b, c, e, h sao cho chúng có cùng ý nghĩa: 1 x-y25y3 xy4 10+x5 (x+y)(x-y)6 x2+y2 aTổng các bình phương của x và y. bTích của x và y. c Tích của 5 và y. dTổng của 10 và x. eTích của tổng x và y với hiệu của x và y. hHiệu của x và y.TRÒ CHƠI: “KHÁM PHÁ BÍ MẬT SAU MẢNH GHÉP”LUẬT CHƠI:-Tuỳ chọn mảnh ghép, sau đó xác định tính đúng sai của mệnh đề tương ứng. Trả lời đúng mỗi mệnh đề, được quyền lật mở một mảnh ghép.(-5) là biểu thức đại số.a là biểu thức đại số.2x0 là biểu thức đại số3,14r2 là biểu thức số4.32 - 5.6 là biểu thức đại số HƯỚNG DẪN VỀ NHÀNắm vững khái niệm thế nào là biểu thức đại sốLàm bài tập 4,5 (tr.27- SGK)Bài tập: 1,2,3,4,5 (tr9-10 SBT)Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎChóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái

File đính kèm:

  • pptkhai_niem_bieu_thuc_dai_so.ppt