Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết thứ 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Điền vào chỗ trống( .) để được lời giải đúng của bài toán 1

Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2 gam.

Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số 7 - Tiết thứ 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng quý thầy cô giáovà các em học sinh Câu 4Câu 1Câu 2Câu 3Bạn chọn số nào?Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có công thức y = 27Kiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngSửa: y = kx (k là hằng số khác 0)Câu 1Trở lạiNếu x1,x2 và y1,y2 lần lượt là các giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận thì ta có =Kiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngSửa : =Câu 2Trở lại=hoặcKiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngVới v là thể tích của vật có khối lượng m thì khối lượng riêng của vật là:D = Sửa: D =Câu 3Trở lại= = = Kiểm tra bài cũTìm chỗ sai và sửa lai cho đúngNếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thi ta cóSửa:= = = Câu 4Trở lạiTiết 24§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuậnTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gThể tích và khối lượng của hai thanh chì là hai đại lượng có quan hệ như thế nào?Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gTa dựa vào kiến thức nào để có thể tính được m1 và m2 ? 1. Bài toán 1 :Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 g - Có các đại lượng : Khối lượng m và thể tích V - Biết :V1= 12cm3, V2 = 17cm3.Tìm m1,m2.Biết m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận và m2 – m1=56,5g- Trong bài toán có những đại lượng nào?- Đại lượng nào đã biết, đại lượng nào phải tìm?- Mối quan hệ giữa các đại lượng?Vậy: m2 = 17=.. Và m1= 12..=..Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2 gam.Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên Điền vào chỗ trống(.) để được lời giải đúng của bài toán 1=Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:====...Vậy: m2 = 17=.. Và m1= 12..=..Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1gm2-m156,511,3.11,3.11,3192,1135,6Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m1 gam và m2 gam.Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên Điền vào chỗ trống(.) để được lời giải đúng của bài toán 1Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:===Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g ?1:Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiờu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5gBài toán cho biết đại lượng nào? Phải tìm đại lượng nào?Biết: V1 = 10 cm3 ; V2 = 15 cm3 và m1 + m2 = 222,5 Bài giảiGọi khối lượng mỗi thanh kim loại đồng chất lần lượt là: m1 và m2 gamVì khối lượng và thể tích của một chất là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: ỏp dụng t/c của dóy tỉ số bằng nhau ta cúSuy ra: m1 = 8,9 . 10 = 89g m2 = 8,9 . 15 = 133,5 gVậy khối lượng mỗi thanh kim loại đồng chất lần lượt là 89g và 133,5ghayvà m1 + m2 = 222,5gĐể giải Hai bài toán trên ta phải Nắm vững những kiến thức nào?Kiến thức cần nhớ: 1. Khối lượng (m) và thể tích (v) là hai đại lượng tỉ lệ thuận 2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau*Chú ý: Bài toán ?1 còn được phát biểu dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15Ban gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy?em hãy phát biểu bằng lời nội dung bài toán đó??Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Bài toán 1Bài toán 2: Tam giác ABC có số đo các góc là Lần lượt tỉ lệ với 1;2;3 . Tính số đo các góc của tam giác ABCNêu cách làm bài toán 2??2. Bài giảiTheo đầu bài ta cÓ:Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Vậy:? Em hãy phát biểu bài toán trên theo một dạng khác:Hãy chia số 180 thành ba phần tỉ lệ với 1 : 2 : 3vàĐể giải bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ta cần phải làm gì? áp dụng những kiến thức nào?+ Chỉ ra được các đại lượng tỉ lệ thuận trong bài toán. + Lập được dãy các tỉ số bằng nhau + áp dụng tính chât của dãy tỉ số bằng nhau Em hãy nêu vài đại lượng tỉ lệ thuận đã họcIII. Bài tập Bài 6: (Sgk) Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.a, giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x.b, cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5 kg?-Bài toán có những đại lượng nào tỉ lệ thuận với nhau?-Công thức liên hệ của hai đại lượng đó? Vì sao?- Biết cuộn dây nặng 4,5 kg tức là đó biết đại lượng nào? Cách tìm đại lượng còn lạiCân nặng ( y) và chiêu dài ( x) của cuộn dây là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên y = k.x- Vì x =1m, y =25g Hay y = 25.xTa có y = 4,5kg = 4500gHay 4500 = 25.xk =25 Bài giải. Vì khối lượng ( y) và chiều dài ( x) của cuộn dây thép là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nên ta có y = k.xTheo đầu bài, mỗi mét dây y nặng 25g hay khi x = 1 thì y = 25Thay vào công thức ta có: 25 = k.1 Ta có công thức y = 25.xKhi y = 4,5kg = 4500g ta có: 4500 = 25.x x = 4500 : 25 x = 180Vậy cuộn dây nặng 4,5kg có chiều dài là 180mGhi nhớ công thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhauXem lại các bước giải một bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Bài tập về nhà: 5;6;7;9;10 SGK tr 55;56 Hướng dẫn về nhà29Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNXin kính chào!chóc c¸c em häc tËp tèt

File đính kèm:

  • pptmot_so_bai_toan_ve_ti_le_nghich.ppt