Bài giảng môn học Đại số khối 7 - Tiết 29: Hàm số

Khi ấy đại lượng này được gọi là một hàm số của đại lượng kia.

Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x ?

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi hàm số của x và x gọi là biến số.

 

ppt4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối 7 - Tiết 29: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hai đại lượng tỷ lệ thuận , hai đại lượng tỷ lệ nghịch được liên hệ bởi một tương quan : HÀM SỐ(y = kx) Tiết 29: HÀM SỐ1. Một số ví dụ về hàm sốVí dụ 1: Nhiệt độ T(0oC) tại các thời điểm t(giờ) trong ngày.t048121620T201822262421Ví dụ 2: Khối lượng m(g) của thanh kim loại đồng chất có D = 7,8g/cm3 tỷ lệ thuận với V(cm3) : m = 7,8V.V1234m7,815,623,431,2Ví dụ 3: Thời gian t(h) của vật chuyển động đều trên quãng đường 50km tỷ lệ nghịch với vận tốc v(km/h) của nó theo công thức t = 50/v.V5102550t10521Các ví dụ ở trên có đặc điểm gì giống nhau ?- Đại lượng này phụ thuộc vào đại lượng thay đổi kia.Nhận xét- Với mỗi giá trị của đại lượng này luôn tìm xác định được duy nhất một giá trị trương ứng của đại lượng kia.Tiết 29: HÀM SỐ1. Một số ví dụ về hàm số- Đại lượng này phụ thuộc vào đại lượng thay đổi kia.Nhận xét- Với mỗi giá trị của đại lượng kia ta luôn tìm được duy nhất một giá trị trương ứng của đại lượng này.Khi ấy đại lượng này được gọi là một hàm số của đại lượng kia.?. Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x ?2. Khái niệm hàm sốNếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi hàm số của x và x gọi là biến số.Khái niệm : SGK(63)Chú ý : SGK(63)- Hàm hằng.- Cách cho một hàm số : công thức, bảng.x thay đổi mà y chỉ nhận một giá trị duy nhất.( y = a )Công thức : ví dụ 2, ví dụ 3.Bảng : ví dụ 1.- Cách viết : y = f(x), y = g(x)Bài tập vận dụngBài 24(SGK) : y có là hàm số của x không ?x- 4- 3- 2- 11234y1694114916y là hàm số của x vì : - y phụ thuộc x (x thay đổi thì y thay đổi) 	 – Với mỗi giá trị x luôn xác định được duy nhất một giá trị tương ứng của y.- Hàm số trên được cho ở dạng bảng.Bài 25(SGK)Hàm số y = f(x) = 3x2 + 1.Tính :; f(1) = 3.12 + 1 = 4 ;f(3) = 3.32 + 1 = 28Vậy : Để tính giá trị hàm số ta thay các giá trị 	của biến vào công thức để tính.Bài 31 (SGK) : Cho hàm số . Điền số thích hợp vào ô trống.x - 0,54,59y- 2030- 3

File đính kèm:

  • pptham_so.ppt