Bài giảng môn học Đại số khối 9 năm 2012 - Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 Bài 2:

Cho hai hàm số bậc nhất

 y = 2mx + 3 (d)

 và y = ( m +1 )x + 2 (d’).

Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng cắt nhau

b) Hai đường thẳng song song với nhau

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 24/09/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối 9 năm 2012 - Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ KIỂM TRA BÀI CŨ1, Đồ thị hàm số y = ax + b ( a = 0) là gì?2, Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các hàm số y = 2x + 3 và y = 2x – 2 ?y = 2x - 2 1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = 2x + 3 ....Khi nào thì 2 đường thẳng y=ax+b(a 0) và y=a’x+b’(a’ 0) song song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau?Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau1. Đường thẳng song song(d) // (d’) (d) trùng (d’) y = ax+b (a 0) (d)y = a’x+b’ (a’ 0) (d’)?1a/ Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ: y = 2x + 3 y = 2x – 2b/ Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song song với nhau.y = 2x - 2 1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = 2x + 3 ....1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyO1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = 2x - 2 1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyO.y = 2xKL:a = a’b = b’a = a’b = b’?Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauĐường thẳng song song với đường thẳng y = x +2 là đường thẳng nào?A. y = 1 xC. y = x + 2B. y = x + 2Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau2. Đường thẳng cắt nhau1234-2-3-4-112-23-34-4-1xyOy = 0,5x + 2 y = 1,5x + 2 y = ax+b (a 0) (d)y = a’x+b’ (a’ 0) (d’)y = 0,5x - 1?2Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: y = 0,5x + 2 y = 0,5 x - 1 y = 1,5x + 2KL: d cắt d’ a = a’......*Chú ý: Khi a = a’; b = b’ thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b. Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau ?Đường thẳng cắt đường thẳng y = x +2 là đường thẳng nào?A. y = 1 xC. y = x + 2B. y = x + 2Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (d) // (d’) (d) cắt (d’) a = a’a = a’b = b’ (d) trùng (d’) a = a’b = b’a = a’b = b’y = ax+b (a = 0) (d)y = a’x+b’ (a’ = 0) (d’)Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau*Kết luận:Bài 1:(Hoạt động nhóm)Cho các đường thẳng : (d1): y = 1,5x - 2 (d2): y = - 2 + x (d3): y = x – 3 (d4): y = 1,5x + 1và (d1)(d4)và(d2)(d1)(d3)và (d2)(d1)(d3)và3. Luyện tậpm 1Kết hợp điều kiện (1) ta có :y = 2mx + 3 ( d ) y = ( m+1 )x + 2 (d’)Có a = 2m; b = 3Có a’ = m + 1; b’ = 2Bài giảiĐiều kiện để (d) và (d’) là hàm số bậc nhất: m 0 và (1)a) (d) cắt (d’) a a’ hay 2m m +1m 0 ; m 1 và m -1 thì (d) cắt (d’)b) (d) //(d’) a = a’b b’Hay 2m = m + 13 2 (luôn đúng)m = 1Kết hợp điều kiện (1) ta có với m = 1 thì (d) //(d’) Bài 2: Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 3 (d) và y = ( m +1 )x + 2 (d’).Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:a) Hai đường thẳng cắt nhaub) Hai đường thẳng song song với nhau* Xét 2 đường thẳng y = ax + b (a 0) (d ) y = a’x + b’ (a, 0) (d’)I/ Đường thẳng song song* Kết luận : (SGK-53)*. Tổng quát : Hai đường thẳng y = ax + b (d) a ≠ 0 và y = a’x + b’ (d’) a’ ≠ 0d // d’ a = a’và b ≠ b’.d d’ a = a’và b = b’.II/ Đường thẳng cắt nhauKết luận : (SGK-53)* (d) cắt (d’) (d) cắt (d’) tạimột điểm trên trục tungChú ý: (SGK-53)a a’b = b’ a a’*. Tổng quát : Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauTiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauHọc thuộc các kết luận của bài.Làm bài tập: 21; 22; 24 /54; 55 /SGK.3. Tham khảo bài tập 26 ( SBT – Tr 61). HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:Xin chân thành cảm ơncác thầy giáo, cô giáo đã đến dự giờ!

File đính kèm:

  • pptTiet_25_Duong_thang_song_song_va_duong_thang_cat_nhau.ppt
Bài giảng liên quan