Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Tiết 63: Luyện tập - Trường THCS Đồng Phúc

Bài giải

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 240m2 .Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích mảnh đất không đổi .Tính kích thước của mảnh đất .

Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì

 diện tích không đổi .

 vậy ta có phương trình

 (x +3) ( - 4) = 240

 giải phương trình trên ta có x1 =12(TMĐK )

 x2 = -15 ( loại )

 vây chiều rộng mảnh đất là 12m ,chiều dài là 20 m

 

 

 

 

 

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 24/09/2019 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số khối 9 - Tiết 63: Luyện tập - Trường THCS Đồng Phúc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Lớp 9D thi đua học tập tốt !toán họcnhiệt liệt chào mừng các thầy (cô) giáo về dự tiết họctiết 60 - Đại Số 9Lớp 9dTiết 63Luyện tập Trường tHCS Đồng phúcGiáo viên :Nguyễn Văn ThoảKiểm tra bài cũ Bài 45 trang 59SGK Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 109. Tìm hai số đó .Bài giảiGọi số tự nhiên nhỏ là x . Số tự nhiên liền sau là x+1tích của hai số là x.(x+1) Tổng của hai số là 2x +1Theo đề bài ta có phương trình x.(x +1) – (2x +1) = 109 Giải phương trình trên ta có x1 = 11(TMĐK) . x2 = -10 (loại ) Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 11 và 12 luyện tập Bài 46:Trang 59SGK Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 240m2 .Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích mảnh đất không đổi .Tính kích thước của mảnh đất .Gọi chiều rộng của mảnh đất là x (m) ĐK : x > o Vì diện tích của mảnh đất là 240m 2 nên chiều dài là (m) Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích không đổi . vậy ta có phương trình (x +3) ( - 4) = 240 giải phương trình trên ta có x1 =12(TMĐK ) x2 = -15 ( loại ) vây chiều rộng mảnh đất là 12m ,chiều dài là 20 m Bài giải Tiết 63: 240x240xBài 47 :SGK 59Bác Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30km,khởi hành cùng một lúc .Vận tốc xe của bác Hiệp lớn hơn vận tốc xe của cô Liên là 3km/h nên bác Hiệp đã đến tỉnh trước cô Liên nửa giờ .Tính vận tốc xe của mỗi người . V (km/h) t (h) S ( km)Bác Hiệp Cô Liên XX +3303030X +330xBài giảiTa có phương trình :Giải phương trình trên ta có x1 =12 (TMĐK ) , x2 = -15(loại) Vậy vận tốc xe cô Liên là 12km/h , vận tốc xe bác Hiệp là 15km/h30x-30X +31= 2Bài 49SGK trang 59Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà . Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày xong việc .Nếu họ làm riêng thì đội I hoàn thành công việc nhanh hơn đội II là 6 ngày .Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc.Thời gian HTCV Năng suất 1ngày đội I đội II Hai đội X (ngày )X+6 (ngày )4 (ngày )1x141X+6( CV)( CV)( CV)Bài giải Ta có phương trình :1x+1X+6=14Giải phương trình trên ta có x1 = 3 (TMĐK ), x2 = -2 (loại ) Vậy nếu làm riêng đội I hoàn thành công việc trong 3 ngày . Đội II hoàn thành công việc trong 9 ngày Bài 50 trang 49Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10cm3 . Nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1g/cm3 .Tính khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại .Khối lượng Thể tích Khối lượng riêng Kim loại I Kim loại IIBài giải880x(cm3 )880 g858g858gX-1(cm3 )X (g/cm3)X-1 (g/cm3)Ta có phương trình :858X-1-880x=10Giải phương trình trên ta có x1 =8,8 (TMĐK ), x2 = -10 loại )Vâykhối lượng riêng củamiếng kim loại I là 8,8g/cm3 , của miếng kim loại II là 7,8g/cm3 .Bài 51 trang 59 SGK Người ta đổ thêm 200g nước vào một dung dịch chứa 40g muối thì nồng độ của dung dịch giảm đi 10 % .Hỏi trước khi đổ thêm nước thì dung dịch chứa bao nhiêu nước .Bài giảiGọi khối lượng nước trước khi đổ thêm nước vào dung dịch là x gam . ĐK: x> oNồng độ của dung dịch trước khi đổ thêm nước làNông độ của dung dịch sau khi đổ thêm nước làTheo bài ta có phương trình : 40x40X + 20040x-40X + 200=10%Giải phương trình trên ta có x1= 200 (TMĐK), x2 = -400 (loại )Vậy trước khi đổ thêm nước thì dung dịch chứa 200gam nước .Bài 59 trang 47SBTBài giảiGọi vận tốc của xuồng khi đi trên hồ yên lặng là x ( km/h) ĐK : x > 3Vận tốc xuôi dòng sông của xuồng là x+3 (km/h)Vận tốc ngược dòng sông của xuồng là x-3 (km/h)Thời gian xuồng xuôi dòng 30km là : Thời gian xuồng ngược dòng 28km là : Thời gian xuồng đi 59,5km trên mặt hồ yên lặng là :30X +328X-359,5xTheo bài ta có phương trình 30X +3+28X-3=59,5xGiải phương trình được x1= 17(TMĐK ) , x2 = -21(loại )Vậy vận tốc của xuồng trên hồ nước yên lặng là 17 km/h(h)(h)(h)Hướng dẫn về nhà Bài tập về nhà số 48 SGK . Bài 56, 61 trang 46 SBT Tiết sau ôn tập chương 4Làm các câu hỏi ôn tập chương đọc và ghi nhớ các kiến thức cần nhớ .Làm bài 54,55 SGK Tiết họcđếnđâyLàHếtCảm ơn sự cú mặt của quý thầy cụ và cỏc em học sinh

File đính kèm:

  • ppttiet_63_luyen_tap.ppt