Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Ôn tập học kì I (tiếp)

LÝ THUYẾT

Câu 7: Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận ?

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

 Ta có: y = kx

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Ôn tập học kì I (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy, cô đến dự giờ lớp chúng taTừ tỉ lệ thức ÔN TẬP HỌC KÌ I (TT)I. LÝ THUYẾTCâu 5: Hãy viết công thức tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ?, ta có: Từ dãy tỉ số bằng nhau Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = aCâu 6: Căn bậc hai của một số a không âm là gì ?Áp dụng tìm: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TT)I. LÝ THUYẾT Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k Ta có: y = kxÔN TẬP HỌC KÌ I (TT)I. LÝ THUYẾTCâu 7: Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: hay xy = a ( a là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Ta có:ÔN TẬP HỌC KÌ I (TT)I. LÝ THUYẾTCâu 8: Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ? GiảiTheo bài ra, ta có và a + b + c + d = 3,6Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:ÔN TẬP HỌC KÌ I (TT)II. BÀI TẬP Bài 3: Tìm các số a, b, c, d. Biết rằng a, b, c, d tỉ lệ với các số 3, 4, 5, 6 và a + b + c + d = 3,6Vậy a = 0,6 ; b = 0,8 ; c = 1,0 ; d = 1,2 Giải Gọi a, b, c lần lượt là số tiền lãi được chia sau một năm của ba đơn vị kinh doanh Theo bài ra, ta có và a + b + c = 225ÔN TẬP HỌC KÌ I (TT)II. BÀI TẬPBài 4: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 : 5 : 7 Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi ? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: Vậy a = 45 triệu ; b = 75 triệu ; c = 105 triệu GiảiGọi x, y, z lần lượt là số đo ba góc của tam giác ABCTheo bài ra, ta có: và x + y + z = 180Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: Bài 15 (SBT/44): Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ 3, 5, 7. Tính số đo các góc của tam giác ABC. ( Biết rằng tổng số đo ba góc trong một tam giác bằng 1800 )Vậy số đo ba góc của tam giác ABC là: Qua bài này các em cần nắm được: - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Căn bậc hai của một số a không âm - Thế nào là hại đại lượng tỉ lệ thuận ?  - Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ? - Xem lại các bài tập đã giải Về nhà học thuộc các câu lý thuyết đã học, chuẩn bị các câu lý thuyết còn lại và làm bài tập 8, 9, 10 trong đề cương để tiết sau học.Tiết học đến đây là hết !Mời quý thầy, cô và các em học sinh nghĩ

File đính kèm:

  • pptON_TAP_HOC_KI_I_Tiet_32.ppt