Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 33: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) - Nguyễn Đức Thình

I)Đồ thị của hàm số là gì ?

Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diển các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ

Ví dụ: Vẽ đồ thị của hàm số được cho trong bảng sau:

Các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số trên là: M(-2;3), N(-1;2), P(0;-1), Q(0,5;1), R(1,5;-2)

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết 33: Đồ thị hàm số y = ax (a # 0) - Nguyễn Đức Thình, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS CHẾ LAN VIÊN	Môn: Toán - Lớp: 7	Tiết 33: 	ĐỒ THỊ HÀM SỐ y =ax ( a # 0)	Người soạn: 	Nguyễn Đức ThìnhKính chúc quý thầy, cô giáo về dự giờ Chúc các em học giỏiKiểm tra bài cũHàm số y = f(x) được cho bảng sau:x-2-100,51,5Y32-11-2Viết tập hợp {(x; y)} các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên ;Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên. Tập hợp các cặp giá trị tương ứng của ( x; y ) là : ( -2; 3 ); (-1; 2 ); (0; 2); ( 0,5; 1); ( 1,5; -2 )Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)I)Đồ thị của hàm số là gì ?Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diển các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độVí dụ: Vẽ đồ thị của hàm số được cho trong bảng sau:x-2-100,51,5Y32-11-2Các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số trên là: M(-2;3), N(-1;2), P(0;-1), Q(0,5;1), R(1,5;-2)II)Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)I)Đồ thị của hàm số là gì ??2 Cho hàm số y = 2xa)Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2.b)Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy ;c) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-2; -4); (2; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ? Người ta chứng minh được rằng:Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ?3 Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?Để vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) ta cần biết thêm một điểm thuộc đồ thị ?4 Xét hàm số y = 0.5xa) Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0.5x hay không?a)Với x = 2 thì y = 1. Ta có A(2; 1) thuộc đồ thị của hàm số y = 0.5xb) Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0.5x Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng toạ độ Năm cặp số ( x; y) là:( -2;-4 ), (-1: -2), ( 0; 0 ), (1; 2 ), ( 2; 4 )Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)Nhận xét: Vì đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ nên khi vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc OHàm số của đồ thị y = ax (a≠0)I)Đồ thị của hàm số là gì ?II)Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Người ta chứng minh được rằng:Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độVí dụ 2: Vẽ đồ thị của hàm số y = -1.5x .Giải:Vẽ hệ trục toạ độ OxyVới x = 2 thì y = -1,5.2 = -3 ta có điểm A(2; -3) Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diển các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độBài 39 trang 71: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của hàm số : a) y = x ; b) y = 3x c) y = -2x; d) y = -x a) Với x = 1 thì y = 1.Ta có A( 1; 1)b) Với x = 1 thì y = 3.Ta có B( 1; 3)Giải:c) Với x = 1 thì y = -2.Ta có C(1;-2)d) Với x = 1 thì y = -1.Ta có D(1;-1)Dặn dò:- Học thuộc và hiểu khái niệm đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Làm bài tập 40 trang 71; bài 42, 43, 44, 45, 47 trang 73 – 75Tiết sau luyện tập đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)Chúc các em học giỏiChào quý thầy, cô giáo và hẹn gặp lại lần 

File đính kèm:

  • pptTiet_33_Do_thi_ham_so_yax_a0.ppt