Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy 9 - Bài 7: Tỉ lệ thức

I. Định nghĩa :

lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số

a và d là các số hạng ngọai tỉ ; c và d là các số hạng trung tỉ

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết dạy 9 - Bài 7: Tỉ lệ thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tieát 9 Bài 7 : TØ LÖ ThøcÑònh nghóa :II. Ví duï: III.Tính chaát :1) Tính chaát 1:2) Tính chaát 2 :* Kieåm tra baøi cuõ :1) Viết tỉ số giữa 15 và 21 12,5 và 17,52) So sánh hai tỉ số trênTỉ số giữa 15 và 21 là : Tỉ số giữa 12,5 và 17,5 là:Vậy Đẳng thức  Là một tỉ lệ thứcVậy tỉ lệ thức là gì ?I. Định nghĩa :Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số Hay a:b=c:da và d là các số hạng ngọai tỉ ; c và d là các số hạng trung tỉ II. Ví dụ : Là các tỉ lệ thức1. Hãy cho 3 ví dụ về tỉ lệ thức* Củng cố :2. Thảo luận nhóm ?1 trong SGK trang 24?1 Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ? CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI.KÍNH MONG SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA QUÝ THẦY CÔ ĐỂ KẾ BÀI GIẢNG HOÀN THIỆN HƠN.

File đính kèm:

  • pptTi_le_thuc.ppt