Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết số 42: Luyện tập

Hãy cho biết

a)Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tiết số 42: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 đại số 7Tiết 42Luyện TậpTrắc nghiệm kiểm tra bài cũTraộc nghieọm kiểm tra bài cũCó nhiều cách lập bảng thống kê số liệu ban đầuTuỳ theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra I) Chữa bài tậpBài tập 1 ( Sgk tr7) : Lập bảng số liệu thống kê ban đầu cho một cuộc điều tra nhỏ mà em quan tâm (điểm một bài kiểm tra của mỗi em trong lớp,số bạn nghỉ học trong một ngày của mỗi lớp trong trường,số con trong từng gia đình sống gần nhà em.)Tiết 42Luyện TậpChữa bài tậpLuyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8): Thời gian chạy 50m của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6Số thứ tự của học sinh namThời gian (giây)12345678910111213141516171819208,38,58,58,78,58,78,38,78,58,48,58,48,58,88,88,58,78,78,58,4Số thứ tự của học sinh nữThời gian (giây)12345678910111213141516171819209,28,79,28,79,09,09,08,79,29,29,2 9,09,39,29,39,39,39,09,29,3Bảng 6Bảng 5Cần phân biệt rõ số các giá trị của dấu hiệu ,số các giátrị khác nhau và các giá trị khác nhau của dấu hiệuTuỳ vào nội dung của mỗi cuộc điều traMà có thể chia thành một hay Nhiều bảngHãy cho biết: a) Dấu hiệu chung cần tỡm hiểu (ở cả hai bảng) b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng) c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng) Lời giải :a) Thời gian chạy 50m của mỗi HS (nam,nữ)b). Số các giá trị và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu: Bảng 5 : Số các giá trị là 20 Số các giá trị khác nhau là 5Bảng 6 : Số các giá trị là 20 Số các giá trị khác nhau là 4c) Bảng 5 : Các giá trị khác nhau là : . 8,3; 8,4; 8,5; 8,7; 8,8Tần số lần lượt là: 2; 3; 8; 5; 2Bảng 6 : Các giá trị khác nhau là: 8,7; 9,0; 9,2; 9,3Tần số lần lượt là:3; 5; 7; 5Khối lượng chè trong từng hộp( tính bằng gam)10010098989910010010210010010010110010299101100100100991011001009810210110010099100Hãy cho biết a)Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đób) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệuc) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúngLời giải : a) Dấu hiệu : khối lượng chè trong từng hộp. Số các giá trị : 30b) Số các giá trị khác nhau là : 5c) Các giá trị khác nhau là : . 98; 99; 100; 101; 102Tần số của các giá trị theo thứ tự trên là : 3; 4; 16; 4; 3;Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)Luyện tập :Bài tập 3 (sgk-tr8) Bài tập 4 (sgk-tr9) : Chọn 30 hộp chè một cách tuỳ ý trong kho của một cửa hàng và đem cân , kết quả được ghi lại ở bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ)Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường Trung học cơ sở đươc ghi lại ở bảng dưới đây :18 20 17 18 1420 17 20 16 1420 16 20 18 16a) Để có được bảng này,theo em người điều tra phải làm nhưng việc gì?b) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu,tìm tần số của từng giá trị đóLời giải: Để có được bảng này người điều tracó thể gặp lớp trưởng của từng lớp b) Dấu hiệu :Số nữ học sinh trong một lớpCác giá trị khác nhau của dấu hiệu :14; 16; 17; 18; 20; Tần số tương ứng : 2; 3; 2; 3; 5Muốn kiểm tra dãy tần số trên có đúng không ta làm thế nào???Chữa bài tập : Bài tập 1 (sgk-tr7)Luyên tập :Bài tập 3 (sgk-tr8) Bài tập 4 (sgk-tr9) Bài tập 1 (sbt-tr3)Chọn câu trả lời đúngDấu hiệu ở đây là gì ?1. Số học sinh2. Trường Trung hoc3. Số học sinh nữ trong một lớp4. Cả 3 đáp án đều đúngtrò chơi:giải ô chữ Ô chữ gồm 5 hàng ngang và một từ chỡa khóaThầy giáo gọi năm học sinh, mỗi học sinh được gọi sẽ chọn một trong năm câu hỏi. Em nào trả lời đúng sẽ cho xuất hiện từ hàng ngang tương ứng với câu hỏi đó. Trong từ hàng ngang sẽ có một chỡa màu đỏ thuộc từ chỡa khóa. Em nào trả lời sai, từ hàng ngang tương ứng sẽ không xuất hiện. Sau khi 5 học sinh trả lời xong, học sinh sẽ giải từ chỡa khóa. T h ố n g k êS ố l ầ n s ố l I ệ u b ả n g1C ộ t s ố532ntrò chơi:giải ô chữt ố ầ s t ầ n s ố 1. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu ......2. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu đúng. số các đơn vị điều tra.3. Mỗi ....... là một giá trị của dấu hiệu.4. .......xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó.5.Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các........4

File đính kèm:

  • ppttiet_42_luyen_tap.ppt