Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Nguyễn Thị Thúy An

B tập1: Cho ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3; 4; 5 và a - b + c = 24. Tìm ba số a, b, c?. Bạn Hoà giải như sau, hỏi bạn Hòa giải đúng hay sai?.

Giải : Vì ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5. Theo

 bài ta có:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn học Đại số lớp 7 - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Nguyễn Thị Thúy An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NHIỆT LIỆT ĐểN CHÀOQUí THẦY, Cễ Kiểm tra bài cũ:*BT1. Cho tỉ lệ thức:   Hãy so sánh các tỉ số và với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho?.*BT2. Cho Tính và so sánh các tỉ số sau với các tỉ số trong dãy tỉ số đã cho. BT2:Vậy: Bài LàmVậy: BT1.Ta có: TÍNH CHẤT CỦAĐại số7 - tiết 11GV: Nguyễn Thị Thỳy An 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 1 (SGK) Vậy: Ta có: Điền vào chỗ trống: Nếu cú suy ra:   Từ dóy tỉ số bằng nhau ta suy ra:  (Giả sử cỏc tỉ số đều cú nghĩa)Tính chất:Từ dãy tỉ số bằng nhau . (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)Mở rộng:Áp dụng: (BT 54 – sgk) Tỡm hai số x và y biết: Thảo luận bàn (2 phỳt)Đỏp ỏnBT54 (sgk): Tỡm hai số x và y biết: GiảiÁp dụng tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau:Từ2.Chú ý:Khi có dãy tỉ số , ta nói các số a,b,c tỉ lệ với các số 2;3;5. Ta viết:   a:b:c = 2:3:5 2. (SGK) Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu  nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8;9;10 Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là a, b, c. Vì số học sinh của ba lớp tỉ lệ với các số 8; 9; 10 nờn Ta có:GiảiB tập1: Cho ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3; 4; 5 và a - b + c = 24. Tìm ba số a, b, c?. Bạn Hoà giải như sau, hỏi bạn Hòa giải đúng hay sai?. Giải : Vì ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5. Theo bài ta có:áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Bạn Hoà giải saiLời giải ĐỳngLời giải đúng: Vì ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 ta có:áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Từ: Cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhauĐỳngSai X X X X Bài tập 2: Cho dãy tỉ số bằng nhau:  Cách nào sau đây áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng, cách nào áp dụng sai?.Hãy điền dấu “x’’ vào ô thích hợp?Ghi nhớ Từ: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)LUYỆN TẬP:BT1: (55 tr30 -SGK)Tỡm hai số x và y biết: x:2 = y:(-5) và x - y = -7Đỏp ỏnThảo luận nhúm (4 phỳt)BT1: (55 tr30-SGK)Tìm hai số x và y, biết: x:2 = y:(-5) và x - y = -7LUYỆN TẬP Theo đề bài : x: 2 = y: (-5) và x- y= -7 Giải Suy ra: và x - y = -7 áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có: Từ:BT2: Tỡm hai số a và b biết GiảiÁp dụng tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau:Từ:LUYỆN TẬPGợi ýBT3: Tỡm hai số x và y biết: Từ đẳng thức: 3x = 7y ta suy ra được TLT nào? ỏp dụng tớnh chất dóy tỉ số bằng nhau  x , yGhi bài, vớ dụ.Làm bài tập 56; 57;58 tr30 (SGK)Ôn tập tính chất tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.Tiết sau luyện tập.Bài tập bổ sung: Tìm x, y,z biết:Hướng dẫn về nhà:Xin trõn trọng cảm ơn quý thầy cụ giỏo!Cảm ơn tất cả cỏc em học sinh!

File đính kèm:

  • ppttiet_11_tinh_chat_cua_day_ti_so_bang_nhau.ppt