Bài giảng môn Sinh học - Tiết 17: Vận chuyển các chất trong thân

Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.

* Thí nghiệm:

Tiến hành thí nghiệm:

Cắm hai cành hoa trắng vào hai cốc nước, một cốc đựng nước pha màu (cốc A), và một cốc nước không màu (cốc B). Đặt hai cốc thí nghiệm ở nơi thoáng gió. Sau một thời gian, quan sát hiện tượng.

 

 

ppt27 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học - Tiết 17: Vận chuyển các chất trong thân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO MÔN SINH HỌC LỚP 6TIẾT 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂNGV: NGUYỄN THỊ TRANGTRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỌNG KỶ? Dự đoán xem các chất được vận chuyển như thế nào trong cây.Tiết 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.* Thí nghiệm:Tiết 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.* Thí nghiệm:Tiến hành thí nghiệm:Cắm hai cành hoa trắng vào hai cốc nước, một cốc đựng nước pha màu (cốc A), và một cốc nước không màu (cốc B). Đặt hai cốc thí nghiệm ở nơi thoáng gió. Sau một thời gian, quan sát hiện tượng.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM? Nhận xét sự thay đổi màu sắc cánh hoa ở hai cốc thí nghiệm.? Em có nhận xét gì về màu sắc của cánh hoa so với màu của dung dịch trong cốc nước thí nghiệm.* Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. Tay trái cầm kính lúp. Để mặt kính sát vật mẫu, mắt nhìn vào mặt kính, di chuyển kính lúp lên cho đến khi nhìn thật rõ vật.  (?) Cắt lát mỏng ngang qua cành hoa ở cốc A, quan sát dưới kính lúp xem phần nào của thân bị nhuộm màu? (?) Bóc vỏ cành, quan sát bằng mắt thường chỗ bị nhuộm màu trên thân và quan sát màu của gân lá. Có nhận xét gì về màu sắc của chỗ bị nhuộm màu trên thân và màu của gân lá so với màu của dung dịch trong cốc thí nghiệm? Lát cắt ngang phần thânLaùt caét ôû coác ALaùt caét ôû coác BLát cắt ngang phần thânLaùt caét ôû coác ALaùt caét ôû coác BMaïch raâyMaïch goã(?) Cho biết phần nào của thân giúp vận chuyển nước và muối khoáng? Vì sao em biết?Tiết 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.* Thí nghiệm (SGK).* Kết luận: Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyển từ rễ lên thân, lá nhờ mạch gỗ.Tiết 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.* Thí nghiệm (SGK).* Kết luận.2. Vận chuyển chất hữu cơ.Duøng dao saéc boùc moät khoanh voû treân caønh caây.? Hieän töôïng gì seõ xaûy ra sau 1 thaùng.1 tháng sau1 tháng sau1 tháng sauThảo luận? Giải thích vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra ?Vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra.? Mạch rây có chức năng gì.- Khi bóc vỏ là bóc luôn cả mạch rây. Vì vậy các chất hữu cơ được vận chuyển từ lá xuống bị ứ lại ở mép trên, lâu ngày làm cho mép trên phình to.- Mạch rây có chức năng vận chuyển chất hữu cơ. Tiết 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN1. Vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan.* Thí nghiệm (SGK).* Kết luận.2. Vận chuyển chất hữu cơ.* Thí nghiệm (SGK).* Kết luận: Chất hữu cơ trong cây được vận chuyển từ lá đến các cơ quan nhờ mạch rây.	? Nếu đắp đất ẩm vào chỗ cắt thì hiện tượng gì sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo.? Nhân dân ta thường làm như thế nào để nhân giống nhanh cây ăn quả như: Cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm, ...? Khi bị cắt vỏ, làm đứt mạch rây ở thân thì cây có phát triển tốt không? Tại sao?? Một số học sinh trong trường thường dùng vật nhọn để khắc tên lên vỏ cây, tước vỏ cây để chơi đùa, chằng buộc dây thép vào thân cây. Theo các em hành động của bạn đó có đúng không ?Tại sao?? Vậy em phải làm gì để bảo vệ các cây xung quanh trường và các cây cối nói chung.Trình bày sự vận chuyển các chất trong thân?Bài tậpHãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách hóa gỗ dày, tế bào sống, vách mỏng, vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng. Điền vào chỗ trống trong các câu sau: Mạch gỗ gồm những.,không có chất tế bào, có chức năngMạch rây gồm những.. có chức năng Tế bào có vách hóa gỗ, dàyvận chuyển nước và muối khoángtế bào sống, vách mỏngvận chuyển chất hữu cơ đi nuôi câyDặn dò:- Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2 SGK trang 56 vào vở bài tập.- Mỗi nhóm chuẩn bị mẫu vật cho bài sau:- Kẻ bảng SGK trang 59.Khoai taâySu haøoGöøngDong taBài tậpHãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách hóa gỗ dày, tế bào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng. Điền vào chỗ trống trong các câu sau: Mạch gỗ gồm những Tế bào có vách hóa gỗ dày không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.Mạch rây gồm những tế bào sống, vách mỏng, có chức năng chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.Mạch gỗ gồm những, không có chất tế bào, có chức năngMạch rây gồm những, có chức năng Khoai taâySu haøoGöøngDong ta

File đính kèm:

  • pptVan_chuyen_cac_chat_trong_than.ppt
Bài giảng liên quan