Bài giảng Môn Tin học lớp 6 Bài 11 : Tổ chức thông tin ở trong máy tính

> Các thao tác chính với tệp và thư mục :

+ Xem thông tin về các tệp và thư mục;

+ Tạo mới;

+ Xóa;

+ Đổi tên;

+ Sao chép;

+ Di chuyển.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 06/05/2015 | Lượt xem: 3336 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Tin học lớp 6 Bài 11 : Tổ chức thông tin ở trong máy tính, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS PHÚ CƯỜNG Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 	Hệ điều hành tổ chức thông tin theo hình cây gồm các tệp và thư mục. Các ổ đĩa Các thư mục Các tệp tin Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1> Tệp tin : Đơn vị đo dung lượng bộ nhớ là gì ? Byte Tệp tin là đơn vị lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ. Thông tin được biểu diễn ở các dạng cơ bản nào ? Hình ảnh Văn bản Âm thanh Tệp tin trên đĩa có thể : + Các tệp hình ảnh :hình vẽ, tranh ảnh, video... +Các tệp tin văn bản : sách, tài liệu, thư từ ... + Các tệp tin âm thanh : bản nhạc, bài hát ... + Các chương trình : phần mềm học tập, phần mềm trò chơi ... Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 1> Tệp tin : Các tệp tin phân biệt nhau bằng tên tệp. Tên tệp gồm phần tên và phần mỏ rộng (phần đuôi) đặt cách nhau bởi dấu chấm. Phần mở rộng được dùng để biết kiểu của tệp tin. Ví dụ : Cay tre.doc là tệp tin có tên là cay tre, phần đuôi là doc thuộc kiểu Word. Tên tệp tin Kích thước Kiểu tệp tin Thời gian cập nhật Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 2> Thư mục : + Thư mục là nơi chứa các tệp tin và các thư mục con của nó. Mỗi thư mục đều được đặt tên để phân biệt. + Thư mục mẹ là thư mục ngoài các thư mục bên trong nó. + Thư mục con là thư mục ở bên trong thư mục mẹ. + Thư mục gốc là thư mục nằm ngoài cùng được tạo ra đầu tiên trong đĩa. + Tên các tệp tin, các thư mục con trong cùng một thư mục không được trùng nhau. Thư mục Tệp tin Tên thư mục mẹ Tên thư mục con Các tệp tin và thư mục con Tên thư mục gốc Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 3> Đường dẫn : 	Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ thư mục xuất phát và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp cần tìm đến. Ví dụ: C:\Hoctap\Toan\Baitap.doc là đường dẫn đến tập tin Baitap.doc Đường dẫn đến thư mục My Documents Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : + Xem thông tin về các tệp và thư mục; + Tạo mới; + Xóa; + Đổi tên; + Sao chép; + Di chuyển. Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH GHI NHỚ : + Thông tin trên đĩa được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục. + Các thao tác chính vói tệp và thư mục : xem; tạo mới; xóa; đổi tên; sao chép; di chuyển. Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Bài 11 : TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : + Học thuộc các khái niệm về : tệp tin, thư mục, đường dẫn. + Làm các bài tập 1-2- 3 trang 47 SGK. Giới thiệu Bài 10 : Hệ điều hành làm những việc gì ? 4> Các thao tác chính với tệp và thư mục : 3> Đường dẫn : Kiểm tra bài cũ 1> Tệp tin : Ghi nhớ : Củng cố : Hướng dẫn về nhà : 2> Thư mục : Cách tạo thư mục + Đặt con trỏ ở thư mục mẹ + Bấm phải chuột + chọn folder + Đặt tên + Bấm enter 

File đính kèm:

  • pptBai 11 To chuc thong tin trong may tinh(1).ppt