Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 2 - Phân số bằng nhau

Định nghĩa hai phân số bằng nhau.

- Cách kiểm tra hai phân số có bằng nhau .

Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 2976 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Bài 2 - Phân số bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV:Nguyễn Ngọc Trà Câu hỏi Trả lời : 1) Nêu khái niệm phân số. 2) Viết các phép chia sau dưới dạng phân số: a) (-3) : (-5) b) -4 : 7 = §2 1.Định nghĩa 2. Các ví dụ : 3. 8 1 .6 a.d = b.c = 3. 2 8. 5 a) Ví dụ 1 : vì (-3).(-8) = 4.6 (= 24) = (-3).(-8) = 24 4.6 = 24 3.7 = 21 5. (-4) = - 20 §2 1.Định nghĩa a) Ví dụ 1 : vì (-3).(-8) = 4.6 (= 24) = 1.Định nghĩa 2. Các ví dụ : a.d = b.c ?1 Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không? Gi¶i vì 1. 12 = 4.3(= 12) vì (-3).(-15)=5.9 (= 45) §2 1.Định nghĩa a) Ví dụ 1 : vì (-3).(-8) = 4.6 (= 24) = 1.Định nghĩa 2. Các ví dụ : a.d = b.c ?2 Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao? Gi¶i Có thể khẳng định các cặp phân số trên không bằng nhau vì hai tích khác dấu. §2 1.Định nghĩa a) Ví dụ 1 : vì (-3).(-8) = 4.6 (= 24) = 2. Các ví dụ : a.d = b.c b)Ví dụ 2: Tìm số nguyên x, biết: Gi¶i Vì nên x . 28 = 4.21 Suy ra Bài tập 6/8 SGK Tìm các số nguyên x và y, biết: a) Vì nên x . 21 = 7 . 6 Suy ra Gi¶i b) Vì nên - 5 . 28 = y.20 Suy ra §2 - Định nghĩa hai phân số bằng nhau. - Cách kiểm tra hai phân số có bằng nhau . Để kiểm tra hai phân số và có bằng nhau không ta kiểm tra tích a.d và b.c : + Nếu a.d = b.c thì + Nếu a.d b.c thì §2 Bài tập 8/9 SGK Cho hai số nguyên a và b ( ). Chứng tỏ các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau: b) Gi¶i a) Vì nên a.b = (-a).(-b) = (-b). (-a) Vì -a.b = a.(-b) = (-b). a Nhận xét : Nếu đổi dấu cả tử lẫn mẫu của một phân số thì ta được một phân số bằng phân số đó. nên §2 Bài tập 9/9 SGK Áp dụng kết quả của bài tập 8, hãy viết các phân số sau thành một phân số bằng nó và có mẫu dương: Gi¶i Học thuộc định nghĩa hai phân số bằng nhau. Luyện tập cách kiểm tra hai phân số bằng nhau. Làm bài tập 7, 10/9 SGK, 9,10,11,14,15/4,5 SBT Chuẩn bị : + Xem trước bài “Tính chất cơ bản của phân số”. + Làm ?1/ 9 SGK : Giải thích vì sao : §2 Bài tập 7/8 SGK Điền số thích hợp vào ô vuông: b) c) d) a) Bài tập 10/9 SGK Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các phân số bằng nhau như sau: 2 3 1 6 2 3 1 6 2 3 1 6 2 3 1 6 Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ dẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 3 

File đính kèm:

  • pptchao mung quy thay co.ppt
Bài giảng liên quan