Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Ôn tập đầu chương 1

Bài 5: Thực hiện phép tính:
a) 204 - 84 : 12
b ) 15. 23 + 4.32 – 5. 7
c ) 56 : 53 + 23 . 22
d) 164.53 + 47.164

ppt6 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Ôn tập đầu chương 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ÔN TẬP ĐẦU CHƯƠNG 1 SỐ HỌC 6 LỚP : 6D Bài 1: Điền kí hiệu , , , = thích hợp vào dấu “….” Cho tập hợp A = 2 …A ; 4 …A; …A ; …A ; …A; …A Bài 2: Viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn 25 và nhơ hơn 32 bằng hai cách ? Tập hợp này có bao nhiêu phần tử? Cách 1: D = Cách 2: D = Bài 3: Viết tập hợp B có 2 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 5? Bài 4: Hãy tính tống sau: A = 201 + 202+ …+ 600; 5= 1+4 = 2+3 = 3+2 = 4+1 = 5+0 Vậy B = Tổng trên có: (600 – 201) + 1 = 400 (SH) A = (600+201). 400: 2 A = 160 200 B = 501 + 503 + …+ 999 Tổng trên có: (999 – 501) : 2 + 1 = 250 (SH) B = (999+501). 250: 2 B = 187 500 Bài 5: Thực hiện phép tính:a) 204 - 84 : 12b ) 15. 23 + 4.32 – 5. 7c ) 56 : 53 + 23 . 22d) 164.53 + 47.164 Đáp án:a) 204 - 84 : 12= 204 – 7= 197b ) 15. 23 + 4.32 – 5. 7 = 15.8+ 4.9 – 35 = 120+ 36 – 35 = 156 - 35 = 121c ) 56 : 53 + 23 . 22 = 53 + 25 = 125+ 32 = 157 d) 164.53 + 47.164 = 164.(53 +47) = 164 .100= 16400 Bài 6: Tìm x, biết:a) 219 – 7 (x+1) = 100 b) (3x - 6) .3 = 34 c) 10 + 2x = 45 : 42 d) 3x = 27  e) 4.2x + 1 = 32 a) 219 – 7. (x+1) = 100 7. (x+1) = 219 – 100 7.(x+1) =119 x+1 = 119: 7 x+1 = 17  x = 17 -1  x = 16 b) (3x - 6) .3 = 34  (3x - 6) .3 = 81 3x - 6 = 81 : 3 3x - 6 = 27 3x = 27 + 6 3x = 33  x = 33:3 = 11 c) 10 + 2x = 45 : 42  10 + 2x = 43 10 + 2x = 64 2x = 64 - 10 2x = 54 x = 54 : 2  x = 27 d) 3x = 27 3x = 33  x = 3 e) 4.2x + 1 = 32 2x + 1 = 32: 4  2x + 1 = 8 2x + 1 = 23 x + 1 = 3 x = 3 -1 = 2 Dặn dò: - Xem lại thứ tự thực hiện phép tính.- Cần nhớ các dạng toán : tập hợp, thực hiện phép tính, tìm x.- Ôn lại các phần đã chữa. Tiết sau kiểm tra 45 phút. 

File đính kèm:

  • ppton tap phan dau chuong 1 so hoc 6. OANH'S.ppt