Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 69: Mở rộng khái niệm phân số

Bài tập 3 (sgk trang 6) :
Viết các phân số sau:
a) Hai phần bảy
b) Âm năm phần chín
Bài tập 4 (sgk trang 6) : Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

c) 5 : (-13)

d) x chia cho 3 ( x  Z)

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 69: Mở rộng khái niệm phân số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chương III: PHÂN SỐ Tiết 69:MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ GV: Nguyễn Thu Hương Tổ tự nhiên TỔNG QUÁT: Người ta gọi với a, b Z, b 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số. Bài tập 3 (sgk trang 6) : Viết các phân số sau:a) Hai phần bảy 	b) Âm năm phần chín Bài tập 4 (sgk trang 6) : Viết các phép chia sau dưới dạng phân số: c) 5 : (-13)	 d) x chia cho 3 ( x  Z) a/ b/ c/ d/ ?2 e/ f/ g/ h/ TRẢ LỜI Các cách viết cho ta phân số là: ; ; ; ; Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số? cuûa hình vuoâng của hình tròn Bài tập1: Ta biểu diễn của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần như hình 1 cuûa hình chöõ nhaät a) b) Bài tập 2 trang 6 sgk : Phần tô mầu trong các hình 4a, c biểu diễn các phân số nào? a) c) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 HẾT GIỜ Thời gian: 1’ Nội dung: Duøng hai trong ba soá -2; 0 vaø 7 ñeå vieát thaønh phaân soá? Trò chơi: Nhanh tay nhanh trí Caùc phaân soá vieát ñöôïc laø: ĐÁP ÁN , n Z Cho : Câu 1: (Chọn đáp án đúng nhất). Nếu A là phân số thì: A. B. C. D. B n 1 Câu 2: Khi n = 2 thì phân số A bằng: A . -4 B. 4 C. 2 D. Một số khác B Học thuộc dạng tổng quát của phân số Làm các bài tập: 2b, d; 3c, d; 4a, c trang 6 SGK. Tự đọc phần “có thể em chưa biết”. Đọc và chuẩn bị bài: PHÂN SỐ BẰNG NHAU. 

File đính kèm:

  • ppttiet 69 Mo rong khai niem phan so.ppt