Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 8 - Bài 7 - Độ dài đoạn thẳng

Sau đây là một số dụng cụ đo độ dài (hình 42a, b, c). Hãy nhận dạng các dụng cụ đó theo tên gọi của chúng: thước gấp, thước xích, thước dây.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1159 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 8 - Bài 7 - Độ dài đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
     Giáo viên: Trương Thị Nhị KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Đoạn thẳng AB là gì? Hãy vẽ đoạn thẳng AB. Chỉ rõ mút của đoạn thẳng ấy. Hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B gọi là đoạn thẳng AB. Hai điểm A và B gọi là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB. 2. Cho hình vẽ bên. Có 3 đoạn thẳng trên hình vẽ là: AB, BC, CA. Có bao nhiêu đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên? Tiết 8 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG a) Dụng cụ b) Cách đo, nhận xét. 1 inh-sơ bằng khoảng nhiêu centimet? 1. Đo đoạn thẳng 2. So sánh hai đoạn thẳng So sánh hai đoạn thẳng. Một số dụng cụ đo độ dài. Tiết 8. §7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG 1. Đo đoạn thẳng a) Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng mm (thước đo độ dài) b) Cách đo: (SGK trang 117) -Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0. - Điểm B trùng với vạch nào trên thước thì đó chính là số đo của đoạn thẳng AB Để đo độ dài đoạn thẳng AB ta dùng dụng cụ gì? Cách đo độ dài đoạn thẳng AB như thế nào? Vậy: AB=17mm hoặc BA=17mm. Vẽ đoạn thẳng AB. Thực hành đo đoạn thẳng AB 3 lần và ghi kết quả vào vở. Độ dài đoạn thẳng AB có mấy đáp số? Nhận xét: Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0. Từ đó em hãy cho biết một đoạn thẳng có mấy độ dài, độ dài đoạn thẳng so với số 0? 1. Đo đoạn thẳng 2. So sánh hai đoạn thẳng Để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh điều gì của chúng? Để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ dài của chúng. Giả sử: AB = 3cm; CD = 3cm; EG = 4cm. Em có nhận xét gì về độ dài đoạn thẳng AB so với CD, CD so với EG, AB so với EG? Ta có: AB = 3cm; CD = 3cm; EG = 4cm. Vậy AB = CD;AB CD. (Hình 40) Tiết 8. §7. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG a) H·y ®o vµ chØ ra c¸c ®o¹n th¼ng cã cïng ®é dµi råi ®¸nh dÊu gièng nhau cho c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau. b) So s¸nh hai ®o¹n th¼ng EF vµ CD. Cho các đoạn thẳng trong hình: ?1 4 cm 1,7 cm 1,7 cm 2,8 cm 2,8 cm EF < CD (v× 1,7 cm < 4 cm) ?2 Sau đây là một số dụng cụ đo độ dài (hình 42a, b, c). Hãy nhận dạng các dụng cụ đó theo tên gọi của chúng: thước gấp, thước xích, thước dây. Thước dây Thước gấp Thước xích 1 inch = 2,54 cm Hình 43 là thước đo độ dài mà học sinh châu Mỹ thường dùng. Đơn vị độ dài là inh-sơ (inch). Hãy kiểm tra xem 1 inh-sơ bằng khoảng bao nhiêu milimét. ?3 ®iÓm 9 ®iÓm 10 BÀI TẬP 1 BÀI TẬP 2 BÀI TẬP 3 BÀI TẬP 4 Cho các câu sau: Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B. Đoạn thẳng AB là hình gồm tất cả các điểm nằm giữa A và B. Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.  BÀI TẬP 1 Hãy chọn câu đúng! Đố: Hình nào có chu vi lớn nhất? BÀI TẬP 2 So sánh xem đoạn thẳng nào dài hơn? 	Đoạn thẳng MN = 2 inch 	Đoạn thẳng PQ = 4 cm BÀI TẬP 3  43,18 cm Khi nói ti vi 14 inch có nghĩa là đường chéo màn hình ti vi đó có độ dài là 14 inch. Vậy đường chéo màn hình ti vi 17 inch co độ dài là bao nhiêu? BÀI TẬP 4 bµi tËp vÒ nhµ Học bài. Làm các bài tập 41, 42, 43, 44. Bài tập: Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB. So sánh AM + MB và AB. Đọc trước bài: Khi nào thì AM + MB = AB 

File đính kèm:

  • pptBai 7 Do dai doan thang.ppt