Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Để giải bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ta cần:

Chỉ ra được các đại lượng tỉ lệ thuân

Lập được dãy các tỉ số bằng nhau

Áp dụng tính chất dãy các tỉ số bằng nhau

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2428 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Kiểm tra bài cũ 1. Nêu định nghĩa về đại lượng tỉ lệ thuận? Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y= k.x thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. 2. Nêu tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận? Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: + Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. + Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. 1.Bài toán 1: Hai thanh chì có thể tích là 8cm3 và 18cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 45,6g? 8 cm3 18 cm3 TIẾT 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Tóm tắt: 8 18 ? ? ?1: Hai thanh chì đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết khối lượng của cả hai thanh là 222,5g? TIẾT 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Tóm tắt: 10 15 ? ? Giải TIẾT 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Để giải bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận ta cần: + Chỉ ra được các đại lượng tỉ lệ thuân + Lập được dãy các tỉ số bằng nhau + Áp dụng tính chất dãy các tỉ số bằng nhau ?1: Hai thanh chì đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết khối lượng của cả hai thanh là 222,5g? TIẾT 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Tóm tắt: 10 15 Chú ý: Bài toán ?1 còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5g thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15. TIẾT 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 2.Bài toán 2: Hướng dẫn về nhà Xem lài cách giải môt số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuân. - Làm bài tập 7, 8, 9, 10 trang 56 - Hướng dẫn bài tập 8 trang 56: Học sinh ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh? Gọi số cây trồng của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z Theo đề ra ta có: x + y + z = ? và Giải Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: Khối lượng của cả hai thanh là 222,5g nên ta có: Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Vậy hai thanh chì có khối lượng lần lượt là 89g và 133,5g 

File đính kèm:

  • pptChuong II Bai 2 Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan.ppt