Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 52 - Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số (tiếp)

Tớnh giỏ tr? c?a bi?u th?c 3x2 – 9x

 t?i x=1 và t?i x =

Thay x = 1 vaứo bieồu thửực 3x2 – 9x ta có:

 3 – 9 x = 3. - 9.1

 = 3 – 9

 = - 6

vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là -6

Thay x = vaứo bieồu thửực

 3x2 – 9x ta có:

 3 - 9x = 3. -9.

 = - 3

 =

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = là

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 52 - Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ -Viết biểu thức tính quãng đường ô tô đi được trong x(h) với vận tốc 40 km/h. -Tính quãng đường ô tô đó đi trong thời gian 2(h) Thế nào là biểu thức đại số? Bài tập: Giải : - Biểu thức : 40x -Quãng đường ô tô đi được trong 2(h) là: 40.2=80 (km) 1. Giỏ trị của một biểu thức đại số Giaỷi : Thay m = 8 vaứ n = 0,6 vaứo bieồu thửực đã cho, ta ủửụùc : 2m+n = 2.8 + 0,6 = 16,6 Vớ duù 1: Cho bieồu thửực 2m+ n. Haừy thay m = 8 vaứ n = 0,6 vaứo bieồu thửực ủoự roài thửùc hieọn pheựp tớnh. *16,6 laứ giaự trũ cuỷa b/ thửực 2m + n taùi m = 8 vaứ n= 0,6 Hay *Taùi m= 8 vaứ n= 0,6 thỡ giaự trũ cuỷa b/thửực 2m+ n laứ 16,6 Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số Vớ duù 2 : Tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực 3 – 5x +1 Taùi x= -1 vaứ x = Bài giải: -Thay x= -1 vào biểu thức trờn , ta cú:3.(-1)2 -5.(-1) + 1=9 Vậy giỏ trị của biểu thức 3x2 - 5x + 1 tại x= -1 là 9 --Thay x= vào biểu thức trờn , ta cú: + 1= Vậy giỏ trị của biểu thức 3x2 - 5x + 1 tại x= là Muốn tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đã cho ta làm thế nào? Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến,ta thay các giá trị cho trước đó vào biểuthức rồi thực hiện các phép tính. Caựch tớnh giaự trũ cuỷa moọt bieồu thửực ủaùi soỏ : 2. áp dụng Thay x = 1 vaứo bieồu thửực 3x2 – 9x ta có: 3 – 9 x = 3. - 9.1 = 3 – 9 = - 6 vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là -6 Thay x = vaứo bieồu thửực 3x2 – 9x ta có: 3 - 9x = 3. -9. = - 3 = Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = là Giaự trũ cuỷa bieồu thửực y taùi x = - 4 vaứ y = 3 laứ : a) -48 b) 144 c) -24 d) 48 Đọc số em chọn để được cõu đỳng 3/ Luyện tập: N. T. Aấ. (xy +z) L. I. B/thửực b/thũ chu vi cuỷa HCN coự caực caùnh laứ y,z M. B/thửực b/thũ caùnh huyeàn cuỷa tg vuoõng coự 2 caùnh g/vuoõng laứ x,y EÂ. 2 +1 H. V. -1 = = 9 = =16 = - = 9 -16 = -7 = -1 = 24 = 2 . +1 =51 = + =25 (y+z).2 =(4+5). 2= 9.2 = 18 =5 L EÂ V Aấ N T H EÂ I M = (3.4+5) = 8,5 Bài 6/sgk- tr28 Đố: Giải thưởng toỏn học Việt Nam (dành cho giỏo viờn và học sinh phổ thụng) mang tờn nhà Toỏn học nổi tiếng nào? (Quờ ụng ở Hà Tĩnh. ễng là người thầy của nhiều thế hệ cỏc nhà Toỏn học nước ta trong thế kỷ XX) Hóy tớnh giỏ trị của cỏc biểu thức sau tại: x = 3 ; y = 4 và z = 5 rồi viết cỏc chữ tương ứng vào cỏc số tỡm được vào cỏc ụ trống dưới đõy, em sẽ trả lời được cõu hỏi trờn: Giỏo sư Lờ Văn Thiờm là một tài năng toỏn học xuất sắc, tầm cỡ quốc tế, là người cú cụng đầu đặt nền múng xõy dựng và phỏt triển nền toỏn học Việt Nam. ễng là một trong những người đầu tiờn giải được bài toỏn ngược của lý thuyết phõn phối giỏ trị hàm phõn hỡnh, hiện nay trở thành kết quả kinh điển trong lý thuyết này. ễng sinh ngày 29 thỏng 3 năm 1918 tại xó Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đỡnh cú truyền thống khoa bảng. ễng là người Việt Nam đầu tiờn bảo vệ thành cụng luận ỏn Tiến sĩ Quốc gia ở Phỏp. ễng là giỏo sư là người thầy của nhiều nhà toỏn học Việt Nam, hiện nay tờn thầy được đặt tờn cho giải thưởng toỏn học quốc gia của Việt Nam “Giải thưởng Lờ Văn Thiờm”. ễng mất ngày 3 thỏng 7 năm 1991 tại Thành phố Hồ Chớ Minh. Hướng dẫn về nhà Làm bài tập 7, 8, 9 trang 29 SGK Bài tập 8, 9, 10, 11, 12 trang10, 11 SBT. Xem trước bài 3 Đơn thức. Hửụựng daón baứi 10/ SBT Moọt maỷnh vửụứn HCN coự chieàu daứi x(m) chieàu roọng y(m) (x,y> 4). Ngửụứi ta mụỷ moọt loỏi ủi quanh vửụứn(thuoọc ủaỏt vửụứn) roọng 2m. a) Tính chiều daứi, chiều roọng khu ủaỏt coứn laùi ủeồ troàng troùt? b) Tớnh dieọn tớch ủaỏt troàng bieỏt x=15m; y=12m? x y 2m 2m X-4 y-4 2m 2m 

File đính kèm:

  • pptTiet 52 Gia tri cua bieu thuc.ppt