Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 56 - Đa thức (tiếp theo)

1/ Đa thức:

Các biểu thức trên

có điều gì giống nhau?

Điểm giống nhau:

Tổng của những đơn thức.

Đa thức

Đa thức là gì?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 56 - Đa thức (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nguyễn Hữu Đức Trường THCS Lê Hồng Phong – TP Huế T56 – Đại số 7 Kiểm tra bài cũ 1/ Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ. 2/ Cho A= -x2y, B= 5x2y, C=2x2y 	Tính A+B-C Trả lời 1/ Hai đơn thức đồng dạng: Hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến Ví dụ: 3xy5 và -xy5 2/ A+B-C = -x2y + 5x2y - 2x2y = (-1+5-2)x2y = 2x2y T56 - Đa thức Biểu thức nào biểu thị diện tích hình sau: 1/ Đa thức: (kích chuột lên các hình để hiển thị diện tích) Biểu thức nào biểu thị diện tích phần màu hồng: 1/ Đa thức: (kích chuột lên các hình để hiển thị diện tích) T56 - Đa thức Biểu thức nào biểu thị số tiền hs có? Một HS mua 3 cuốn vở, giá vở là x(ngàn đồng/cuốn). Còn thừa 15 ngàn đồng 1/ Đa thức: T56 - Đa thức Các biểu thức trên có điều gì giống nhau? Điểm giống nhau: Tổng của những đơn thức. Đa thức Đa thức là gì? 1/ Đa thức: T56 - Đa thức Đa thức: một tổng của những đơn thức Mỗi đơn thức trong tổng: một hạng tử Mỗi đơn thức được coi là một đa thức 1/ Đa thức: Kí hiệu đa thức: 10 - x5 + 7x3y - 2x2y4 C= Hạng tử chữ cái in hoa A,B,….. T56 - Đa thức Viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử ?1 T56 - Đa thức 2/ Thu gọn đa thức: A= x2y + 2xy5 + 5x2y – xy5 - 1 Nhận xét gì về các hạng tử? A= x2y + 2xy5 + 5x2y – xy5 - 1 Có các hạng tử là các đơn thức đồng dạng (hạng tử đồng dạng) A= 6x2y Muốn thu gọn một đa thức, ta làm thế nào? Dạng thu gọn của đa thức A Muốn thu gọn một đa thức, thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng A= 6x2y + xy5 A= 6x2y + xy5 - 1 2/ Thu gon đa thức: ?2 Hãy thu gọn đa thức: Đáp án T56 - Đa thức 3/ Bậc của đa thức: 10 - x5 + 7x3y - 2x2y4 C= Đa thức C: bậc 6 Bậc của đa thức là gì? Baäc cuûa ña thöùc laø baäc cuûa haïng töû coù baäc cao nhaát trong daïng thu goïn cuûa ña thöùc ñoù. (Kích chuột lên các hạng tử để xuất hiện bậc các hạng tử) Tìm bậc của các hạng tử của đa thức trên: Số 0: đa thức không, không có bậc ?3 Mật mã: Bậc của các đa thức sau là tháng và năm thành lập trường Lê Hồng Phong. Đó là tháng năm nào? x4 - 25 x - 10y2 x6 - y5 + x4y4 + 1 x6 + 1 - x6 Đa thức 2012 Bậc 8 2 0 0 4 8/2004: năm thành lập trường THCS Lê Hồng Phong – TP Huế 

File đính kèm:

  • pptBai Da thuc.ppt