Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tổng ba góc của một tam giác

Bài tập 1 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Mọi tam giác đều có tổng số đo của góc bằng 1800 .

B) Hai tam giác khác nhau về kích thuớc thỡ tổng ba góc của chúng cũng khác nhau.

C) Hai tam giác có thể khác nhau về kớch thu?c và hỡnh dạng nhưng tổng ba góc của tam giác này luôn bằng tổng ba góc của tam giác kia.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 876 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tổng ba góc của một tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Vẽ hai tam giỏc bất kỡ, dựng thước đo gúc đo ba gúc của mỗi tam giỏc rồi tớnh tổng số đo ba gúc của mỗi tam giỏc. Cú nhận xột gỡ về kết quả trờn? ?1 ?2 Thửùc haứnh: - Caột moọt taỏm bỡa hỡnh tam giaực ABC - Caột rụứi goực B ra roài ủaởt noự keà vụựi goực A - Caột rụứi goực C ra roài ủaởt noự keà vụựi goực A . - Haừy neõu dửù ủoaựn veà toồng caực goực A, B, C cuỷa ABC. B C A Tụ̉ng ba góc của mụ̣t tam giác Bài tập 1 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A) Mọi tam giác đều có tổng số đo cỏc gúc bằng 1800 . B) Hai tam giác khác nhau về kích thước thỡ tổng ba góc của chúng cũng khác nhau. C) Hai tam giác có thể khác nhau về kớch thước và hỡnh dạng nhưng tổng ba góc của tam giác này luôn bằng tổng ba góc của tam giác kia. Đ Đ S Tớnh số đo gúc B ở hỡnh vẽ sau: Bài tập 2: Hỡnh 47 Bài tập 3. Tỡm số đo x trờn hỡnh Bài tập 4: Tỡm số đo x trong hỡnh vẽ Tổng ba gúc của một tam giỏc bằng 1800 TỔNG BA GểC CỦA MỘT TAM GIÁC Tổng ba gúc của một tam giỏc bằng 1800 Đố: Thỏp nghiờng Pisa ở Italia nghiờng 50 so với phương thẳng đứng. Tớnh số đo của gúc ABC trờn hỡnh vẽ x ? Hướng dẫn học ở nhà: Học bài theo vở ghi và SGK-Bài tập về nhà: Bài1H48; bài2; bài 5(SGK-108) Bài1; 2 (SBT/98)-đọc trước phần 2;3 (SGK-tr 107). 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vậy x = 600 Trong tam giác GIH có Hay x + x + x = 1800 3x = 1800 ( tổng ba góc của một tam giác) B) 650 D) 750 C) 700 A) 600 Hóy chọn gớa trị đỳng của x trong cỏc kết quả A, B, C, D 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A) 200 D) 400 C) 500 B) 300 Tỡm số đo gúc D1 trong hỡnh vẽ Hóy chọn gớa trị đỳng của x trong cỏc kết quả A, B, C, D biết rằng IK // EF A) 1300 B) 700 C) 800 D) 900 

File đính kèm:

  • pptTong ba goc cua mot tam giac.ppt