Bài giảng Tiết 23: Đột biến gen (tiếp)

Tính chất biểu hiện của đột biến gen là gì?

- Tại sao đột biến gen làm biến đổi kiểu hình.

- Tại sao các đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật?

- é?t biến gen thường có hại cho sinh vật do chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy tri lâu đời trong thiên nhiên-> gây rối loạn quá trinh tổng hợp protein.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 919 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 23: Đột biến gen (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Môn: Sinh học 9Chương IVBIẾN DỊBiến dịBiến dị di truyềnBiến dị khụng di truyềnBiến dị tổ hợpĐột biếnĐột biến genĐột biến nhiễm sắc thểThường biếnKhái niệm đột biến:- Là những biến đổi trong vật chất di truyền xảy ra ở:	+ cấp độ phân tử( ADN)  Đột biến gen)	+cấp độ tế bào( NST)  Đột biến NST) Thể đột biến: Là các cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hinh của cơ thểATTAGXXGATTAGXTAATTAGXTAXGTAGXTAXGTAGXTAbacdH21.1. Một số dạng đột biến genĐoạn gen ban đầu (a):+ Có mấy cặp nuclêotit? + Trinh tự các cặp nuclêotit từ trên xuống?-T-G-A-T-X- | | | | | -A-X-T-A-G-. Đọc thụng tin SGK, Q/sỏt H. 21.1 và hoàn thiện vào bảng sau:Đoạn ADNSố cặp NuĐiểm khác so với đoạn (a)Đặt tên dạng biến đổi b c d465Mất cặp X- GThêm cặp T- AThay cặp T- A bằng cặp G- XMất 1 cặp nuThêm 1 cặp nuThay 1 cặp nuATATTAGXXGATTAGXTAXGATTAGXTAXGTAGXTAXGTAGXTAbacdH21.1. Một số dạng đột biến genThêm 1 cặp nuMất 1 cặp nuThay 1 cặp nuĐột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN.- Đột biến gen có các dạng chủ yếu :+ Mất 1 cặp nuclêôtit + Thay 1 cặp nuclêôtit	 	 +Thêm 1 cặp nuclêotitĐoạn AND(Gen)Số cặp NuĐiểm khác so với đoạn (a)Đặt tên dạng biến đổi b4Mất cặp X-GMất cặp c6Thờm cặp T-AThờm cặp d5Thay thế cặp A-T bằng cặp G-XThay thế 1 cặp Nu	Nguyên nhân gây đột biến gen*Trong điều kiện tự nhiên: do tác động phức tạp của môi trong cơ thể( rối loạn các quá trình sinh lí, sinh hoá) và môi trường ngoài cơ thể( các yếu tố: ánh sáng, nhiệt độ) làm rối loạn quá trình tự nhân đôi của ADN.	*Trong thực nghiệm: con người chủ động gây ra các đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí, hoá học nhằm tạo các biến dị có lợi cho chọn giống và tiến hoá.Mỏy bay Mỹ rải chất độc màu da camHãy quan sát các hình sau đây và cho biết đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người?1 ,Đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ( màu trắng)2,Lợn con có đầu và chân dị dạng3 ,Đột biến gen ở lúa(b) làm cây cứng và nhiều bông hơn ở giống gốc(a)4 ,Mất sọ não5 ,Nhiều ngón chânIII. Vai trũ của đột biến gen:- Tại sao đột biến gen làm biến đổi kiểu hình.- Tại sao các đột biến gen thể hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật?-Tính chất biểu hiện của đột biến gen là gì?(H) Đột biến gen cú lợi hay cú hại?Gen  mARN  protờin  tớnh trạngg Biến đổi cấu trỳc của gen  Biến đổi cấu trỳc 1 loại prụtờin  Biến đổi kiểu hỡnh-> Biến đổi kiểu hỡnh- Đột biến gen thường có hại cho sinh vật do chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy tri lâu đời trong thiên nhiên-> gây rối loạn quá trinh tổng hợp protein.1. ĐBG làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cõy mạ ( màu trắng)2. Lợn cú đầu và chõn sau dị dạng3. ĐBG ở lỳa (b)làm cõy cứng và Nhiều bụng hơn ở giống gốc (a)abHóy q/s và cho biết đõu là ĐB cú lợi và đõu là ĐB cú hại trong cỏc hỡnh sau:4. Đột biến thõn lựn ở lỳa5. Đột biến bạch tạng ở cõyĐột biến cú hạiĐột biến cú hạiĐột biến cú lợiĐột biến cú lợiĐột biến cú hạiTỏc hại của chất độc màu da camHậu quả của đột biến genHậu quả của đột biến genBợ̀nh già sớm Một số biến dị cú lợiCà rốt trắng nhiều chất dinh dưỡng và ngọt hơn cà rốt thường- Đột biến gen	Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Đột biến gen gây ra do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN, xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra.- Đột biến gen thường liên quan đến 1 cặp Nu, điển hỡnh là các dạng: mất, thêm, thay thế một cặp Nu.	Đột biến gen thường có hại nhưng cũng có khi có lợi.Ghi nhớĐột biến gen là những .......................trong .................của gen liên quan tới ..........hoặc ..................cặp nucleotit, xảy ra tại một điểm nào đó trên ADN.Cõu 1: Điền từ thớch hợp và chỗ chấm cấu trúcmộtmột sốbiến đổiCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMABCDECác rối loạn sinh lí, sinh hoá của tế bào.Cả A và B đúngCả A, B và C đúngCác tác nhân vật lý trong ngoại cảnh( tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt)Các tác nhân hoá học trong ngoại cảnh như chất độc hại: đioxinCâu 2: Nguyên nhân gây đột biến gen là:CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMLuôn có hại cho bản thân sinh vật.ABCDCả B và C Một số đột biến gen có hại và có lợi.Thường có hại cho bản thân sinh vật.Câu 3: Vai trò của đột biến gen làCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 4: Một gen sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng thêm một liên kết hyđro. Gen này bị đột biến thuộc dạngA. Thêm một cặp A - T B. Thay thế một cặp G – X bằng 1 cặp A – T C. Mất một cặp A - T D. Thay thế một cặp A – T bằng 1 cặp G – X Cõu hỏi và bài tập về nhàCõu 1,2,3 sgk Tr 64 và đọc trước bài 22 sgk

File đính kèm:

  • pptTiet_23_Dot_bien_gen.ppt
Bài giảng liên quan