Bài giảng Tiết 42: Không khí sự cháy (tiết 2)

1)Thí nghiệm:

2)Thành phần của không khí:

 Không khí là một hỗn hợp gồm:

 -21% là khí oxi

 -78% là khí nitơ

 -1% là các khí khác:

 +hơi nước

 +khí cacbonic

 +các khí hiếm (như: neon, agon. ), bụi

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 42: Không khí sự cháy (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Hãy cho biết nguyên liệu điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Viết các phương trình phản ứng. Tính số gam kaliclorat cần thiết để điều chế được 48 gam Oxi.1) - Trong phòng thí nghiệm: + KMnO4: Kalipemanganat + 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2Trong công nghiệp: + Không khí + Nước: 2H2O O2 + 2H2đp2) 122,5 gamtiết 42không khíI.Thành phần của không khí:Thí nghiệm:Em hãy cho biết hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm sau:I.Thành phần của không khí:Thí nghiệm: a) Thí nghiệm: b) Hiện tượng: Mực nước trong ống thuỷ tinh dâng lên đến vạch thứ 2. c) Giải thích: Vì phôtpho lấy dư nên oxi trong không khí đã phản ứng hết. Vì vậy, áp suất trong ống giảm, do đó nước dâng lên lấp vào phần khí Oxi đã mất. d) Kết luận: sgkKhông khí là hỗn hợp hay là hợp chất??i. Thành phần của không khí:1)Thí nghiệm:2)Thành phần của không khí: Không khí là một hỗn hợp gồm: -21% là khí oxi -78% là khí nitơ -1% là các khí khác: +hơi nước +khí cacbonic +các khí hiếm (như: neon, agon... ), bụi I.Thành phần của không khí:1) Thí nghiệm:2) Thành phần của không khí:Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm: ?Nguyên nhân nào đã làm cho không khí bị ô nhiễm Không khí bị ô nhiễm gây ra những tác hại như thế nào? Chúng ta nên làm gì để bảo vệ bầu không khí trong lành, tránh ô nhiễm? ?I.Thành phần của không khí:1) Thí nghiệm:2) Thành phần của không khí:Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm: SGK Luyện tập Câu1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần thể tích của không khí:a) 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...).b) 21 % các khí khác, 78% khí nitơ,1% khí oxi.c) 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...).d) 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. Câu2: Không khí là một hỗn hợp khí gồm 2 khí chủ yếu là O2 và N2. oxi chiếm khoảng 20% về thể tích. Hãy tính tỉ lệ về khối lượng của oxi trong không khí.

File đính kèm:

  • pptH8_T42Khong_khi_su_chay.ppt
Bài giảng liên quan