Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa - Khử (tiết 7)

Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.

Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hóa.

Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử.

Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxi hóa.

 Trong một số phản ứng oxi tác dụng với các chất  bản thân oxi là chất oxi hóa.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tiết 49 - Bài 32: Phản ứng oxi hóa - Khử (tiết 7), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hoá học 8CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ KIỂM TRA BÀI CŨ :Hoàn thành các phương trình phản ứng sau?Cho biết phản ứng nào là phản ứng phân hủy, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?Phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa?a/ Fe2O3 + H2 Fe + H2Ob/ CaCO3 CaO + CO2c/ CuO + H2 Cu + H2Od/ P + O2 P2O5totototo 33452Phản ứng phân hủyPhản ứng hóa hợpPhản ứng oxi hóa - khửThứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010Tiết 49, Bài 32H2 + CuO Cu + H2O toTiết 49, Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ Sự khử, sự oxi hóa :Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hóa.CuO + H2 +OCuH2toOCuCuOH2Sự khử CuOSự oxi hóa H2I. Bài 1(a, b)/109 : 	Xác định sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng :Tiết 49, Bài 32Fe2O3 + 3H2 3Fe + 3H2O PbO + H2 Pb + H2OtoSự khử Fe2O3Sự oxi hóa H2toSự oxi hóa H2Sự khử HgOabPHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬTiết 49, Bài 32II. Chất khử, chất oxi hóa :O2Fe2O3CuOCHẤTNHƯỜNG OXICHẤTCHIẾM OXI PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNGH2 + CuO Cu + H2OFe2O3+3CO 2Fe+3CO2totoC + O2 CO2toH2COCCHẤT KHỬCHẤT OXI HÓAPHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬTiết 49, Bài 32II. Chất khử, chất oxi hóa :Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử.Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxi hóa. Trong một số phản ứng oxi tác dụng với các chất  bản thân oxi là chất oxi hóa. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬSự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hóa.ISự khử, sự oxi hóa :I.Tiết 49, Bài 32Bài tập 2 : Xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng oxi hóa - khử sau :a/ 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Feb/ C + O2 CO2toto2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe(Chất khử)(chất oxi hóa)Sự oxi hóa AlSự khử Fe2O3toC + O2 CO2Sự oxi hóa C(Chất khử)(chất oxi hóa)Sự khử O2toPHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬTiết 49, Bài 32II. Chất khử, chất oxi hóa :Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử.Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxi hóa. Trong một số phản ứng oxi tác dụng với các chất  bản thân oxi là chất oxi hóa. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬSự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hóa.ISự khử, sự oxi hóa :I.III. Phản ứng oxi hóa - khử :- Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời : + Sự oxi hoá + Sự khửTiết 49, Bài 32Bài tập 3 : Hãy cho biết mỗi phản ứng dưới đây thuộc loại nào ? Đối với phản ứng oxi hóa - khử hãy chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa.a/ 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2Ob/ CaO + H2O Ca(OH)2	c/ CO2 + 2Mg 2MgO + CtototoPHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬSự oxi hóa MgSư khử CO2(Chất oxi hóa)(Chất khử)Phản ứng phân hủyPhản ứng Hóa hợpPhản ứng Oxi hóa-khử4. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khửThảo luận nhóm trong 2 phút cho biết những mặt có lợi, có hại của phản ứng oxi hóa khử.Có lợiCó hạiHàng rào sắt bị gỉN¨ng l­îngTÕ bµoO2CO2M«i tr­êng trongLò luyện thépIV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khửCó lợiCó hạiSự hô hấp tế bàoSự đốt nhiên liệuLuyện kimCông nghiệp hóa học-Ô nhiễm môi trường-Phá hủy kim loạiTiết 49, Bài 32PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬII. Chất khử, chất oxi hóa :Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử.Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxi hóa. Trong một số phản ứng oxi tác dụng với các chất  bản thân oxi là chất oxi hóa. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hóa.ISự khử, sự oxi hóa :III. Phản ứng oxi hóa - khử :- Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời : + Sự oxi hoá + Sự khửBài 3:a. Phân loại các phản ứng hóa học sau (đánh dấu x vào ô tương ứng )Các phương trìnhphản ứng Hóa hợp Phân hủy Oxi hóa-khử 1) Cu(OH)2  CuO + H2O2) Fe2O3+2Al 2Fe + Al2O33) CaO + H2O  Ca(OH)24) C + H2O  CO + H25) S + O2 SO2tOtOtOtOxxxxxxBài 3:Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong những phản ứng sau:1) Fe2O3 + 2Al  2Fe + Al2O32) S + O2  SO23) C + H2O  CO + H2tOtOtOChất oxi hóaChất oxi hóaChất oxi hóaChất khửChất khửChất khửSự oxi hóa AlSự oxi hóa SSự oxi hóa CSự khử Fe2O3Sự khử H2OSự khử O2Tiết 49, Bài 32Học bài theo vở ghi và SGKLàm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 tr.113 SGKXem trước nội dung bài 33: “ĐIỀU CHẾ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ” Về nhà :PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬChân thành cám ơn

File đính kèm:

  • pptOxi_hoakhu_chuan.ppt
Bài giảng liên quan