Bài giảng Tiết 8 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất – phân tử (tiếp theo)

- Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.

- Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.

- Đơn chất kim loại:

Vd: Nhôm, Bạc, Magiê

 - Đơn chất phi kim:

Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi

Đơn chất được chia làm mấy loại? Cho ví dụ?

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 30/03/2016 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiết 8 - Bài 6: Đơn chất và hợp chất – phân tử (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNGKÍNH CHÀO CÁC EM HỌC SINHGDthi ®ua d¹y tèt - häc tètLỚP 8BCâu hỏi:1. Nguyên tử khối là gì?2. Đơn vị cacbon được quy ước như thế nào?3. Dựa vào đâu để so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử?KIỂM TRA BÀI CŨ Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon.Dựa vào nguyên tử khối của các nguyên tố ta có thể so sánh sự nặng nhẹ của các nguyên tử.ĐÁP ÁNChất được tạo nên từ đâu ?Chất được tạo nên từ nguyên tửMỗi loại nguyên tử là một nguyên tố hoá học. Vậy có thể nói Chất được tạo nên từ đâu ?Chất được tạo nên từ nguyên tố hoá học1. Đơn chất là gì ?IĐơn chất Đơn chất và hợp chất – phân tử.Bài 6:BạcNhômLưu huỳnhKhí HiđrôMgSHTiết: 8MagiêEm hãy quan sát bảng sauĐơn ChấtNguyên tố hoá học trong chấtBạcAgNhômAlMagieMgLưu huỳnhSKhí hidroHBạcNhômLưu huỳnhKhí HiđrôMgSHMagiêCác chất này có đặc điểm gì giống nhau ? Các chất này đều được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa họcĐơn chất và hợp chất phân tử.§ 6Tiết: 8- Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.I. Đơn chất :Đơn chất được chia làm mấy loại? Cho ví dụ?Gồm 2 loại Đơn chất kim loại:Vd: Nhôm, Bạc, MagiêĐơn chất phi kim:Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi1. Đơn chất là gì?-Gồm 2 loại: - Đơn chất kim loại:Vd: Nhôm, Bạc, Magiê - Đơn chất phi kim:Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi1) Đơn chất Kim loại có những tính chất Vật lý nào chung ?Kim loạiDẫn điệnDẫn nhiệtCó ánh kim2) Đơn chất Phi kim có những tính chất Vật lý nào chung ?Không dẫn điệnKhông dẫn nhiệtKhông có ánh kimPHI KIMĐơn chất và hợp chất phân tử.§ 6Tiết: 8I. Đơn chất :- Đơn chất là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.1. Đơn chất là gì?- Gồm 2 loại: -+Đơn chất kim loại:Vd: Nhôm, Bạc, Magiê + Đơn chất phi kim:Vd: lưu huỳnh, khí hiđrô, oxi2. Đặc điểm cấu tạo:Quan sát tranh vẽ 1.10; 1.11 a và b:Thảo luận nhóm:1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào?2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẪU KHÍ HYDROMÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẪU KIM LOẠI ĐỒNG (RẮN)MÔ HÌNH TƯỢNG TRƯNG MỘT MẪU KHÍ ÔXI1. Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp như thế nào ?3. Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?2. Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào ?Kết quả thảo luận nhóm: TL: Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định. TL: Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2. TL: Cấu tạo của đơn chất gồm những nguyên tử Cùng loại. Đơn chất và hợp chất - phân tử.§ 6Tiết: 8I. Đơn chất :1. Đơn chất là gì?2. Đặc điểm cấu tạo:-Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.- Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.HHHHCCHHHCCHOHHĐơn chất và hợp chất - phân tử.§ 6Tiết: 8I. Đơn chất :HỢP CHẤTGlucozơ: C, H, O Nước: H, OMuối ăn: Na, Cl Mêtan: C, H 1. Chất Glucozơ, Nước, Muối ăn, Mêtan, tạo nên bởi những nguyên tố hóa học nào?2. Những chất trên tạo nên từ mấy nguyên tố hóa học trở lên?Những chất trên được tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. Hãy tìm hiểu:Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. II. Hợp chất: 1. Hợp chất là gì?Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. Đơn chất và hợp chất - phân tử.§ 6Tiết: 8II. Hợp chất: I. Đơn chất :1. Hợp chất là gì?-Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. Hợp chất được chia thành mấy loại? Cho ví dụ?Gồm 2 loạiHợp chất vô cơ: Vd: muối ăn, nước Hợp chất hữu cơ:Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)*Phân loại:Gồm 2 loại- Hợp chất vô cơ: Vd: muối ăn, nước - Hợp chất hữu cơ:Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)Đơn chất và hợp chất - phân tử.§ 6Tiết: 8II. Hợp chất: I. Đơn chất :1. Hợp chất là gì?-Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. *Phân loại:Gồm 2 loại- Hợp chất vô cơ: Vd: muối ăn, nước - Hợp chất hữu cơ:Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)2. Đăc điểm cấu tạo:Quan sát tranh vẽ: 1.12, 1.13 SGK/ 23:Thảo luận nhóm:1. Trong hợp chất nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau như thế nào?2. Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử cùng loại hay khác loại ?TL: Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.TL: Cấu tạo của hợp chất gồm những nguyên tử Khác loại.Đơn chất và hợp chất - phân tử.§ 6Tiết: 8II. Hợp chất: I. Đơn chất :1. Hợp chất là gì?-Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. *Phân loại:Gồm 2 loại- Hợp chất vô cơ: Vd: muối ăn, nước - Hợp chất hữu cơ:Vd: khí mêtan, đường (glucozơ)2. Đăc điểm cấu tạo: Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.iV - Củng cốBài 1Chất được phân chia thành hai loại lớn là .................. Và ...................... Đơn chất được tạo nên từ một ................... Còn .................... được tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên. Đơn chất lại chia thành .............................. và ........................... Đơn chất kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với .............................. không có những tính chất này.Trừ than chì dẫn được điện) Có hai loại hợp chất là: Hợp chất ............ và hợp chất ..........Đơn chấtHợp chấtNTHHHợp chấtĐơn chất kim loạiĐơn chất Phi kimĐơn chất Phi kimVô cơHữu cơDựa vào bài đã học. Hãy điền từ hoặc cum từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: Bài 2: Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất:Khí amôniăc tạo nên từ N & H.Phôtpho đỏ tạo nên từ P.Axit clohiđric tạo nên từ H & Cl.Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C, O.Glucôzơ tạo nên từ C, H, O.Kim loại Mg tạo nên từ Mg.5 Hướng dẫn về nhà: - Về nhà học bài, làm bài tập: 2, 3/ 25,26 SGK- Chuẩn bị bài: đọc phần III trả lời câu hỏi:? Em hãy nhận xét về: thành phần, hình dạng, kích thước các hạt phân tử của các mẫu chất: khí hiđrô, nước, muối ăn.=> phân tử là gì?? Hãy quan sát hình vẽ mẫu kim loại đồng và rút ra nhận xét? (đối với đơn chất kim loại nói chung)? Định Nghĩa phân tử khối là gì? TẠM BIỆT CÁC EM HẸN GẶP LẠI CÁC EM Tiết học kết thóc

File đính kèm:

  • pptBai_6_Don_chat_va_hop_chat_Phan_tu.ppt
Bài giảng liên quan