Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tìm số chia

 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lm nhu th? no?

 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 13429 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tìm số chia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 KiểKiểm tra bài cũ: m tra bài cũ: Điền số thích hợp vào ô trống 35 giảm 7 lần gấp 4 lần gấp 9 lần 2 giảm 3 lần 5 18 20 6 Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 Mơn: Tốn Kiểm tra bài cũ: Hãy khoanh vào chữ đặt trước các ý đúng ! 1. Muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần. 2. Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần. 3. Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần. Sách giáo khoa Toán 3/ Trang 39 Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 Mơn: Tốn Bài: Tìm số chia Bài mới 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương 30 : x = 5 Ta có : 2 = 6 : 3 x = 6 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương x = 30 : 5 Bài 1: Tính nhẩm 35 : 5 = 35 : 7 = 28 : 4 = 24 : 4 = 24 : 6 = 28 : 7 = 21 : 7 = 21 : 3 = 7 5 4 7 4 6 3 7 Bài 2: Tìm x a) 12 : x = 2 x = 12 : 2 x = 6 b) 42 : x = 6 x = 42 : 6 x = 7 c) 27 : x = 3 x = 27 : 3 x = 9 e) x : 5 = 4 d) 36 : x = 4 g) x  7 = 70 Bài 2: Tìm x d) 36 : x = 4 d) 36 : x = 4 x = 36 : 4 x = 9 g) x  7 = 70 e) x : 5 = 4 e) x : 5 = 4x = 4  5x = 20 e) x  7 = 70x = 70 : 7x = 10 Bài 3 : Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được :a. Thương lớn nhất ?b. Thương bé nhất ? a. 1 b. 7 Học sinh khá giỏi làm bảng con Mơn tốn hơm nay các em học bài gì? Bài: Tìm số chia Củng cố: Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm như thế nào? Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 Mơn: Tốn Bài: Tìm số chia Bài 1: Bài 2: Bài 3: 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương Ta có : 2 = 6 : 3 30 : x = 5 x = 30 : 5 x = 6 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. Bài tập củng cố: Hãy khoanh vào chữ đặt trước các ý đúng ! a . Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với thừa số. b . Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. c . Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho số chia. d . Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. đ . Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. Bảng con Dặn dị: Về nhà các em làm bài trong vở bài tập Chuẩn bị bài: Luyện tập trang 40. 

File đính kèm:

  • pptTim so chia toan 3.ppt