Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Bích Lệ Thủy - Luyện tập

Bài 2 a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60l dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?

 

ppt6 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 1254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Nguyễn Bích Lệ Thủy - Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Leä Thuûy Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014 Toán: 1. Viết (theo mẫu): 48 : 4 = 12 48 : 6 = 8 36 : 6 = 6 36 : 4 = 9 24 : 6 = 4 24 : 4 = 6 Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ? Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014 Toán: LUYỆN TẬP Bài 1. Viết (theo mẫu): 6 7 Gấp 5 lần Gấp 6 lần Giảm 6 lần Giảm 2 lần 5 21 30 5 Mẫu: 25 Gấp 4 lần Giảm 5 lần 42 20 Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014 Toán: LUYỆN TẬP Bài 2 a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60l dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ? Tóm tắt: Buổi sáng : Buổi chiều : 60 lít ? lít Giải: Số lít dầu buổi chiều cửa hàng đó bán được: 60 : 3 = 20 (lít) Đáp số: 20 lít Thứ tư ngày 15 tháng 10 năm 2014 Toán: LUYỆN TẬP Bài 2 b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam? Tóm tắt: Có : Còn lại : 60 quả cam ? quả cam Giải: Số quả cam trong rổ còn lại là:: 60 : 3 = 20 (quả cam) Đáp số: 20 quat cam 

File đính kèm:

  • pptluyen tap.ppt
Bài giảng liên quan