Bài giảng Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c) (tiếp theo)

Vẽ góc xBy bằng 700

- Trên tia Bx lấy điểm A sao cho BA=2cm

- Trên tia By lấy điểm C sao cho BC=3cm

- Nối AC, ta được tam giác ABC cần vẽ.

Lưu ý: Góc B gọi là góc xen giữa hai cạnh AB và BC.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 1029 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c) (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁCCẠNH – GÓC – CẠNH (C.G.C)HÌNH HỌC 7Nguyễn Văn BềnNguyễn Văn Bền1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa.Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm; góc B bằng 700; BC = 3cm.GiảiVẽ góc xBy bằng 700- Trên tia Bx lấy điểm A sao cho BA=2cm- Trên tia By lấy điểm C sao cho BC=3cm- Nối AC, ta được tam giác ABC cần vẽ.ByxAC70032* Dự đoánBAC1.Vẽ góc B2. Lấy BA và BC3. Nối ACLưu ý: Góc B gọi là góc xen giữa hai cạnh AB và BC.Nguyễn Văn Bền2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh.BxAC70032A’B’C’23700BAC70032x2A’23700B’C’ AB=A’B’Góc B = Góc B’BC=B’C’Tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’* Tính chất: SGK.Nguyễn Văn Bền? 2Quan sát hình bên, Chứng minh: Tam giác ABC bằng tam giác ADCABCDChứng minhGTCB=CDGóc BCA = góc DCAAC cạnh chungTam giác ABC bằng tam giác ADCKLTa có:CB=CD (gt)Góc BCA = góc DCA (gt)AC cạnh chung (gt)Tam giác ABC bằng tam giác ADC ( C-G-C)? 3Quan sát hình bên, Chứng minh: Tam giác ABC bằng tam giác DEFADECFBChứng minhTa có:CA=FD (gt)Góc BAC bằng góc EDF (gt)AC = DF (gt)Tam giác ABC bằng tam giác DEF (C-G-C)3. HỆ QUẢ: SGK* Học sinh phát biểu thành lời trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông theo ?3Nguyễn Văn BềnBài tập25Hình 82Ta có: AB=AE (gt) Góc A1 bằng góc A2 (gt) AD cạnh chung (gt)Suy ra ABD = AED (C-G-C)Hình 83HGK= IKG VÌ CÓ HG=IK ; góc HGK=gócIKG; GK cạnh chung.Hình 84NMP = OMP vì góc bằng nhau không nằm xen giữa 2 cạnh bằng nhau2651243Hướng dẫn học ở nhà:Nghiên cứu và làm bài tập từ 27 đến 29 (trang 119, 120 SGK toán 7 T1).Làm các BT trong SBT toán 7. 

File đính kèm:

  • pptHH7.ppt