Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ II, lớp 8 - Đề 1

Câu 4 (0,5 điểm) :

Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về phòng, chống tệ nạn xã hội ? (hãy

khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Học sinh lớp 8 chỉ có thể phòng, chống tệ nạn xã hội cho bản thân.

B. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chỉ nên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở

trường học.

C. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chưa thể tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở

cộng đồng dân cư .

D. Học sinh lớp 8 có thể tham gia mọi hoạt động phòng, chống tệ nạn xã

hội phù hợp với lứa tuổi.

pdf4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 25/09/2019 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân, học kỳ II, lớp 8 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ II, LỚP 8 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các cấp độ của tư duy Nội dung chủ đề 
(mục tiêu) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
A. Hiểu thế nào là phòng, chống TNXH để lựa 
chọn cách ứng xử phù hợp. 
 Câu 1 TN 
(0,5 điểm) 
B. Hiểu nội dung quyền sở hữu tài sản của 
công dân để xác định những tài sản không 
thuộc quyền sở hữu của công dân. 
 Câu 2 TN 
(0,5 điểm) 
C. Hiểu quyền tố cáo của công dân. Câu 3 TN 
(0,5 điểm) 
D. Xác định được hành vi phòng, chống tệ nạn 
xã hội. 
 Câu 4 TN 
(0,5 điểm) 
Đ. Hiểu quyền tự do ngôn luận. Câu 5 TN 
(1 điểm) 
E. Nêu được vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ 
khí, cháy, nổ và các chất độc hại; nêu được 
những việc học sinh có thể làm để phòng ngừa 
các tai nạn đó. 
Câu 1 TL 
(1 điểm) 
Câu 1 TL 
(1 điểm) 
G. Nhận biết nghĩa vụ của công dân trong việc 
bảo vệ tài sản của nhà nước; liên hệ việc thực 
hiện nghĩa vụ này của bản thân hoặc học sinh 
trong trường. 
Câu 2 TL 
(1 điểm) 
 Câu 2 TL 
(1,5 điểm) 
H. Vận dụng kiến thức đã học để xử lý 1 tình 
huống về quyền sở hữu tài sản của công dân. 
 Câu 3 TL 
(2,5 điểm) 
Tổng số câu 2 6 2 
Tổng số điểm 2 4 4 
Tỉ lệ % 20% 40% 40% 
 2 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) 
Câu 1 (0,5 điểm): 
Nếu tình cờ phát hiện có kẻ buôn bán ma tuý, em sẽ lựa chọn cách ứng xử 
nào sau đây ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Lờ đi coi như không biết vì sợ bị trả thù. 
B. Phân tích cho người đó hiểu việc làm đó là vi phạm pháp luật và là tội 
ác. 
C. Bí mật theo dõi kẻ đó, khi phát hiện ra chứng cứ sẽ báo công an để góp 
phần phòng, chống ma tuý. 
D. Báo ngay cho cha mẹ, hoặc thầy cô giáo hay người có trách nhiệm biết. 
Câu 2 (0,5 điểm) : 
Tài sản nào nêu dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của 
công dân? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Tiền lương, tiền công lao động. 
B. Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng. 
C. Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà. 
D. Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng Nhà nước. 
Câu 3 (0,5 điểm) : 
Trong những trường hợp sau, trường hợp nào được sử dụng quyền tố cáo ? 
(hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Sau khi nghỉ sinh con, chị Bình nhận được giấy báo của giám đốc công 
ty cho nghỉ việc. 
B. Hoàng tình cờ phát hiện một ổ đánh bạc. 
C. Gia đình Lan nhận được giấy thông báo mức đền bù đất giải phóng mặt 
bằng thấp hơn những gia đình cùng diện đền bù . 
D. Thành đi xe máy vào đường ngược chiều và bị cảnh sát giao thông viết 
giấy phạt quá mức quy định. 
 3 
Câu 4 (0,5 điểm) : 
Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về phòng, chống tệ nạn xã hội ? (hãy 
khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn) 
A. Học sinh lớp 8 chỉ có thể phòng, chống tệ nạn xã hội cho bản thân. 
B. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chỉ nên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở 
trường học. 
C. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chưa thể tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở 
cộng đồng dân cư . 
D. Học sinh lớp 8 có thể tham gia mọi hoạt động phòng, chống tệ nạn xã 
hội phù hợp với lứa tuổi. 
Câu 5 (1 điểm): 
Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô 
trống trong bảng sau : 
A. Tự do ngôn luận là ai muốn nói gì thì nói 
B. Tự do ngôn luận thể hiện quyền làm chủ Nhà nước, làm chủ xã hội 
của công dân 
C. Trẻ em do còn nhỏ nên chưa có quyền tự do ngôn luận 
D. Tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật 
II. TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1 (2 điểm) 
Vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ? 
Em hãy nêu 4 hành vi dễ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc 
hại cho trẻ em. 
Câu 2 (2,5 điểm) 
Công dân phải có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản của Nhà nước và lợi 
ích công cộng? Hãy liên hệ với việc bảo vệ tài sản nhà trường của bản thân hoặc 
các bạn trong trường . 
Câu 3 (2,5 điểm) 
 4 
 Tùng và Minh chơi thân với nhau, lại học cùng lớp nên có gì cũng chia 
sẻ cùng nhau. Một hôm, vào giờ ra chơi, thấy Tùng có nhiều giấy dùng để 
kiểm tra ở trong cặp, Minh liền lấy vài tờ. Có bạn nhìn thấy bảo : 
- Sao cậu lại tự tiện lấy giấy kiểm tra của Tùng ? Thế là không tôn 
trọng tài sản của người khác đấy. 
Minh cười : 
- Ối dào ! Tớ với Tùng chơi thân với nhau, tớ lấy vài tờ cũng chẳng 
sao. 
 Hỏi : 
1/ Em hãy nhận xét việc làm của Minh ? 
 2/ Nếu là bạn của Minh, em sẽ góp ý với Minh như thế nào ? 

File đính kèm:

  • pdfII1.pdf