Đề thi tham khảo học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011 - 2012 môn Giáo dục công dân

Câu 1 . (3 điểm )

 Em hiểu thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của ai ? Học sinh cần làm những gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?

Câu 2 . (4 điểm )

Em hiểu thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Vì sao cần có dân chủ và kỉ luật ? Học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường ?

 Câu 3 . (3 điểm )

Vì sao bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là vấn đề bức xúc toàn cầu ? là học sinh em làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

Câu 4 . ( 4 điểm )

 Hợp tác là gì ? Vì sao cần phải hợp tác ? Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề này như thế nào ?

 

doc3 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 07/10/2016 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tham khảo học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011 - 2012 môn Giáo dục công dân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD&ĐT CỜ ĐỎ ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Trường THCS Thạnh Phú 2 NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian làm bài 150 phút (không kể phát đề )
ĐỀ BÀI:
Câu 1 . (3 điểm )
 Em hiểu thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của ai ? Học sinh cần làm những gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?
Câu 2 . (4 điểm )
Em hiểu thế nào là dân chủ và kỉ luật ? Vì sao cần có dân chủ và kỉ luật ? Học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường ? 
 Câu 3 . (3 điểm )
Vì sao bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là vấn đề bức xúc toàn cầu ? là học sinh em làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 
Câu 4 . ( 4 điểm )
 Hợp tác là gì ? Vì sao cần phải hợp tác ? Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề này như thế nào ? 
Câu 5 . ( 4 điểm )
 Lí tưởng sống là gì ? Người có lí tưởng sống cao đẹp được biểu hiện như thế nào ? Lí tưởng của thanh niên ngày nay là gì ?
 Câu 6 . (2 điểm )
 Tình hình về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay như thế nào ?nguyên nhân ? Em hãy nêu một số biện pháp để khắc phục ?
-Hết-
Đáp Án
 Câu 1
Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnhtệ nạn xã hội (SGK) (1 điểm )
Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của chính quyền các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể mọi người ở cộng đồng (1 điểm )
Học sinh nêu các việc làm như: dọn dẹp vệ sinh, phòng chống tệ nạn xã hội,bảo vệ môi trường.(1 điểm )
 Câu 2 
 Học sinh trình bày các ý sau :
 -Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội. đất nước (sgk) (1 điểm)
 - Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội(sgk) (1 điểm)
 - Vì có dân chủ và kỉ luật sẽ tạo được sự thống nhất.xã hôi (sgk)(1điểm )
 - Tùy theo sự trình bày của hs(1điểm )
 Câu 3 
Môi trường là toàn bộ điều kiện tự nhiên, nhân tạo..(Sgk) (1điểm )
Tài nguyên là những của cải có sẳn trong tự nhiên..(sgk ) (0.5điểm )
Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm bởi những nguyên nhân như: Vứt rác bừa bãi, ô nhiễm từ các nhà máycho nên bảo vệ môi trường và tài nguyên là vấn đề bức xúc(0.5điểm)
Học sinh nêu những việc làm.(1điêm)
 Câu 4 
Hợp tác là cùng chung sức làm việc(sgk)(1điểm )
Vì hiện nay trên thới giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu như khủng bố, môi trườngmà không một quốc gia dân tộc nào có thể tự giải quyết cho nên cần phải có sự hợp tác(1điểm )
Đảng và Nhà nước tacường quyền.(sgk)(2điểm )
 Câu 5
Lí tưởng là cái đích của cuộc sống..đạt được (sgk)(1điểm)
Người có lí tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động.mọi người tôn trọng(sgk)(2điểm )
Lí tưởng cao đẹp của thanh niên hiện nay là phấn đấu thực hiện.XHCN(sgk)(1điểm)
 Câu 6
 -Tình hình tai nạn giao thông ngày càng nhiều(0.5điểm )
 -Nguyên nhân và biện pháp tùy sự trình bày của hs (1.5điểm)

File đính kèm:

  • docDE_THI_HSG_GDCD_9_20112012.doc