Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009 môn thi: Lịch sử − Giáo dục trung học phổ thông

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm một câu dành cho chương trình

đó (câu 3.a hoặc 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

Trình bày những nét chính về cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954

của quân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2009 môn thi: Lịch sử − Giáo dục trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 
Môn thi: LỊCH SỬ − Giáo dục trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 
 Nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. 
Câu 2 (4,0 điểm) 
 Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1925 
đến năm 1930. 
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm một câu dành cho chương trình 
đó (câu 3.a hoặc 3.b) 
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) 
 Trình bày những nét chính về cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 
của quân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) 
 Nêu những thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự của quân dân ta trong cuộc 
chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở miền Nam 
(1965 - 1968). 
.......................Hết..................... 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 

File đính kèm:

  • pdfDeSu_GDTHPT.pdf
Bài giảng liên quan