Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 môn thi: Lịch sử – Bổ túc trung học phổ thông

Đề II

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Trình bày nhiệm vụ chiến lược của cách mạng ở mỗi miền Bắc, Nam trong

thời kì 1954-1975 và mối quan hệ cách mạng giữa hai miền.

Câu 2 (4,0 điểm)

Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 môn thi: Lịch sử – Bổ túc trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 
Môn thi: LỊCH SỬ - Bổ túc trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 
Đề I 
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 
Trình bày mục đích và nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai 
của thực dân Pháp ở Đông Dương. 
Câu 2 (4,0 điểm) 
 Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc tiến công 
chiến lược năm 1972 của quân và dân ta ở miền Nam. 
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) 
Nêu chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
Đề II 
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 
 Trình bày nhiệm vụ chiến lược của cách mạng ở mỗi miền Bắc, Nam trong 
thời kì 1954-1975 và mối quan hệ cách mạng giữa hai miền. 
Câu 2 (4,0 điểm) 
 Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. 
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm) 
Nêu chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
.......................Hết..................... 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: .................................................................... Số báo danh:............................................................................... 
Chữ ký của giám thị 1: ....................................................... Chữ ký của giám thị 2: .................................................. 

File đính kèm:

  • pdfDe_Su_BT.pdf
  • pdfHD_Su_BT.pdf
Bài giảng liên quan