Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Lịch sử - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 1) (Có đáp án)

Phân tích thời cơ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương, biện pháp gì để đứng ở địa vị làm chủ đất nước đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật?

doc2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 27/07/2023 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Lịch sử - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 1) (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2013 – 2014
Môn thi : LỊCH SỬ 
Ngày thi: 08/10/2013
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
(Đề này gồm 06 câu trong 01 trang)
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm) 
Tóm tắt những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ 1919 đến 1925. Hãy đánh giá công lao của Người đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. 
Câu 2. (3,5 điểm) 
Trong hai năm 1936 và 1939, Đảng ta đã chủ trương chuyển hướng đấu tranh và chỉ đạo chiến lược cách mạng như thế nào? Vì sao lại có sự chuyển hướng chỉ đạo đấu tranh đó?
Câu 3. (4,0 điểm) 
Phân tích thời cơ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chủ trương, biện pháp gì để đứng ở địa vị làm chủ đất nước đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật?
Câu 4. (2,5 điểm) 
	Quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam được thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945), Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (1954) và Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) như thế nào?
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
Câu 5. (3,0 điểm) 
Trình bày hoàn cảnh lịch sử, kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Kết quả này đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới trong thế kỉ XX?
Câu 6. (3,0 điểm) 
Phân tích đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX? Cuộc cách mạng này đã tác động như thế nào đến đời sống của nhân loại?
HẾT
Họ và tên thí sinh: ......................................................; Số báo danh: ......................................
Họ và tên, chữ kí: Giám thị 1: .................................................................................................
 Giám thị 2: ................................................................................................. 

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_12_thpt_mon_lich_su_nam_hoc_20.doc
  • docHDC SU V1.doc
Bài giảng liên quan