Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Địa lí − Giáo dục thường xuyên

Câu II. (3,5 điểm)

1. Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam (theo giá so sánh 1994)

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm 2000 2003 2005 2007

Giá trị sản xuất nông nghiệp 112,1 127,7 137,1 147,8

a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta theo bảng số liệu trên.

b) Nhận xét sự thay đổi giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời kì 2000 – 2007.

2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nước ta phân theo ba nhóm ngành (công

nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất, phân phối điện - khí đốt - nước)

trong hai thập kỉ qua.

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 môn thi: Địa lí − Giáo dục thường xuyên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 
Môn thi: ĐỊA LÍ − Giáo dục thường xuyên 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
Câu I. (3,0 điểm) 
1. Tóm tắt các đặc điểm nổi bật của thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta. 
2. Cho bảng số liệu: 
Mật độ dân số Việt Nam năm 2006 phân theo vùng 
(Đơn vị: người/km2) 
Vùng 
Đồng 
bằng 
sông 
Hồng 
Đông 
Bắc 
Tây 
Bắc 
Bắc 
Trung 
Bộ 
Duyên 
hải 
Nam 
Trung 
Bộ 
Tây 
Nguyên 
Đông 
Nam 
Bộ 
Đồng 
bằng 
sông 
Cửu 
Long 
Mật độ 
dân số 1225 148 69 207 200 89 511 429 
a) Hãy nhận xét sự phân bố dân cư nước ta theo bảng số liệu trên. 
b) Tại sao Tây Bắc có mật độ dân số thấp nhất cả nước ? 
Câu II. (3,5 điểm) 
1. Cho bảng số liệu: 
Giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam (theo giá so sánh 1994) 
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng) 
Năm 2000 2003 2005 2007 
Giá trị sản xuất nông nghiệp 112,1 127,7 137,1 147,8 
a) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta theo bảng số liệu trên. 
b) Nhận xét sự thay đổi giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời kì 2000 – 2007. 
2. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nước ta phân theo ba nhóm ngành (công 
nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất, phân phối điện - khí đốt - nước) 
trong hai thập kỉ qua. 
Câu III. (3,5 điểm) 
1. Chứng minh Tây Nguyên là vùng có thuận lợi về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm. 
2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 
a) Kể tên 2 vườn quốc gia ở Bắc Trung Bộ, 2 thắng cảnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
b) Nêu những khó khăn về tự nhiên đối với phát triển nông nghiệp của Duyên hải Nam 
Trung Bộ. 
 3. Trình bày những thế mạnh để phát triển ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
---------Hết--------- 
Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ............................................................................. Số báo danh:.........................................................................
Chữ kí của giám thị 1: ................................................................... Chữ kí của giám thị 2: .................................................

File đính kèm:

  • pdfDeCtDia_GDTX_TN_K10.pdf
  • pdfHdcCtDia_GDTX_TN_K10.pdf
Bài giảng liên quan