Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 2) (Có đáp án)

Địa hình và khí hậu nước ta có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau, hãy:

a) Chứng minh địa hình nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

b) Phân tích những điều kiện để làm rõ ảnh hưởng của hướng địa hình đến khí hậu nước ta.

 

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 27/07/2023 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 2) (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
 ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT 
Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2013 - 2014
MÔN: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 09/10/2013
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 06 câu, trong 01 trang
Câu 1 (3,5 điểm):
Địa hình và khí hậu nước ta có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau, hãy:
a) Chứng minh địa hình nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
b) Phân tích những điều kiện để làm rõ ảnh hưởng của hướng địa hình đến khí hậu nước ta.	
Câu 2 (2,0 điểm):
a) Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp được thể hiện như thế nào? Để tăng vụ mà vẫn đảm bảo năng suất cao chúng ta cần phải làm gì?
b) Tính tỉ số giới tính của nước ta năm 2011, biết tổng số dân là 87 840 000 người, số nam là 43 444 800 người. Cho biết tỉ số giới tính có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội như thế nào?
Câu 3 (3,0 điểm):
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 
	a) So sánh sự phân bố dân cư giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
	b) Giải thích tại sao các đô thị ở Duyên hải Nam Trung Bộ thường tập trung ở ven biển.
Câu 4 (3,5 điểm):
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
	a) Phân tích sự phân hoá đa dạng của địa hình đồi núi nước ta.
	b) Cho biết đặc điểm địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có tác động như thế nào đến đặc điểm sông ngòi?
Câu 5 (3,0 điểm): 
Cho bảng số liệu: 
 	DÂN SỐ VIỆT NAM TỪ 1979 – 2011 
 (Đơn vị: triệu người)
Năm
1979
1989
1999
2009
2011
Dân số nông thôn
42,37
51,49
58,52
60,44
59,95
Dân số thành thị
10,09
12,92
18,08
25,58
27,88
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn của nước ta từ năm 1979 - 2011.
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn của nước ta từ năm 1979 - 2011.
	Câu 6 (5,0 điểm): 
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (bản đồ “cây công nghiệp”) và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố cây công nghiệp của nước ta.
 HẾT
(Thí sinh được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi)
Họ và tên thí sinh: ............................................................; Số báo danh: ..............
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1: ...............................................................................
	 Giám thị 2:................................................................................

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_12_thpt_mon_dia_li_nam_hoc_201.doc
  • docHDC Vong 2.doc
Bài giảng liên quan