Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 1) (Có đáp án)

Câu 2 (4,0 điểm):

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta.

b) So sánh sự khác biệt về địa hình giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam.

 

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 27/07/2023 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Vòng 1) (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
 ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT 
Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2013 - 2014
MÔN: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 08/10/2013
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang
Câu 1 (5,0 điểm):
	a) Tính góc nhập xạ lúc 12 giờ trưa vào các ngày Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Đông chí ở những địa điểm dưới đây:
Địa điểm
Hà Nội
Huế
Nha Trang
Tp Hồ Chí Minh
 Vĩ độ
21o02’B
16o26’B
12o15’B
10o47’B
b) Phân tích vai trò của tiến bộ khoa học kĩ thuật và thị trường tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.
c) Giải thích tại sao động vật tự nhiên nước ta phong phú và đa dạng nhưng đang bị giảm sút nghiêm trọng.
Câu 2 (4,0 điểm):
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 
a) Trình bày đặc điểm chung của địa hình nước ta.
b) So sánh sự khác biệt về địa hình giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam.
Câu 3 (3,5 điểm):
Dân số là một trong những vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm, hãy:
	a) Chứng minh dân số nước ta đông, có nhiều thành phần dân tộc.
	b) Phân tích những hậu quả của sự gia tăng dân số nhanh ở nước ta hiện nay và nêu các biện pháp giải quyết.
Câu 4 (3,0 điểm):
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.
Câu 5 (4,5 điểm): 
Dựa vào bảng số liệu sau:
 SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG CỦA NƯỚC TA
 (Giai đoạn 1990 – 2010, đơn vị: nghìn tấn) 
Năm
Sản lượng thủy sản
1990
1995
2000
2005
2007
2010
- Khai thác
728
1 195
1 661
1 988
2 075
2 414
- Nuôi trồng
162
389
590
1 479
2 124
2 728
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2010.
	b) Nhận xét, giải thích tình hình phát triển ngành thủy sản của nước ta trong giai đoạn trên.
 HẾT
(Thí sinh được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi)
Họ và tên thí sinh: ............................................................; Số báo danh: ..............
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1: ...............................................................................
	Giám thị 2: ...............................................................................

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_12_thpt_mon_dia_li_nam_hoc_201.doc
  • docHDC Vong 1.doc
Bài giảng liên quan