Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2003 – 2004 môn thi: Lịch sử

Đề ii

A- Lịch sử Việt Nam (7 điểm)

Câu 1 (5 điểm): Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947:

- Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm âm m−u gì ?

- Diễn biến , kết quả của chiến dịch Việt Bắc ?

- Tại sao nói với chiến thắng Việt Bắc, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn chiến l−ợc

đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp ?

Câu 2 (2 điểm): Nêu các sự kiện lịch sử diễn ra theo từng mốc thời gian d−ới đây: (Viết

vào giấy thi)

- Ngày 25/12/1927.

- Ngày 1/5/1938.

- Ngày 27/9/1940.

- Ngày 13/1/1941.

- Ngày 6/1/1946.

- Ngày 6/3/1946.

- Ngày 19/12/1946.

- Ngày 16/9/1950.

 

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2003 – 2004 môn thi: Lịch sử, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
bộ giáo dục và đào tạo 
đề chính thức 
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
năm học 2003 - 2004 
------------------ 
môn thi: lịch sử 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 
Đề i 
A- Lịch sử Việt Nam ( 7 điểm ) 
Câu 1 (1,5 điểm): Âm m−u chiếm đóng và xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của 
thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ? 
Câu 2 (2 điểm): Tóm tắt diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Câu 3 (1,5 điểm): Nêu ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Câu 4 (2 điểm): Anh (chị ) hãy xác định thời gian xảy ra các sự kiện lịch sử sau: (Viết 
vào giấy thi) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Nhân dân tỉnh Bến Tre đứng lên “Đồng khởi”. 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời . 
Mĩ mở đầu cuộc tập kích chiến l−ợc B52 vào Hà Nội, Hải Phòng. 
Chiến thắng Vạn T−ờng. 
Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập . 
Chính phủ cách mạng lâm thời CHMNVN ra đời. 
Chiến thắng ấp Bắc. 
Nhật đảo chính Pháp. 
B - Lịch sử thế giới (3 điểm) 
Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục đích thành lập tổ chức Liên hợp quốc. Gọi tên 4 
tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc sau đây: WHO, FAO, IMF, UNESCO. 
Đề ii 
A- Lịch sử Việt Nam (7 điểm) 
Câu 1 (5 điểm): Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947: 
- Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm âm m−u gì ? 
- Diễn biến , kết quả của chiến dịch Việt Bắc ? 
- Tại sao nói với chiến thắng Việt Bắc, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn chiến l−ợc 
đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp ? 
Câu 2 (2 điểm): Nêu các sự kiện lịch sử diễn ra theo từng mốc thời gian d−ới đây: (Viết 
vào giấy thi) 
- Ngày 25/12/1927. 
- Ngày 1/5/1938. 
- Ngày 27/9/1940. 
- Ngày 13/1/1941. 
- Ngày 6/1/1946. 
- Ngày 6/3/1946. 
- Ngày 19/12/1946. 
- Ngày 16/9/1950. 
B- Lịch sử thế giới (3 điểm) 
Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của cách mạng giải phóng dân tộc ở 
Lào từ năm 1945 đến 1975. Hãy chỉ ra những điểm giống nhau cơ bản của cách mạng 
Lào và cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này. 
----------------------------------- 
Họ và tên thí sinh...Số báo danh.. 
Chữ kí của giám thị 1Chữ kí của giám thị 2 

File đính kèm:

  • pdfDe thi Lich su.pdf
  • pdfHuong dan cham Lich su.pdf
Bài giảng liên quan