Giáo án môn Toán - Tiết 13: Phân tích đa thức bằng nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

A. Mục tiêu:

 - Học sinh vận dụng được các phương pháp đã học để phân tích đa thức thành nhân tử.

 - Về kĩ năng, học sinh làm được các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng hai phương pháp là chủ yếu.

B. Chuẩn bị:

 - Bảng phụ

C. Phương pháp:

 - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.

D. Tiến trình dạy học:

 

doc3 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án môn Toán - Tiết 13: Phân tích đa thức bằng nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 13 
Ngày soạn: 28/09/2008 
Ngày dạy: 30/09/2008
Đ9: Phân tích đa thức bằng nhân tử
 bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
A. Mục tiêu:
	- Học sinh vận dụng được các phương pháp đã học để phân tích đa thức thành nhân tử.
	- Về kĩ năng, học sinh làm được các bài toán không quá khó, các bài toán với hệ số nguyên là chủ yếu, các bài toán phối hợp bằng hai phương pháp là chủ yếu.
B. Chuẩn bị:
	- Bảng phụ
C. Phương pháp:
	- Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động cá nhân.
D. Tiến trình dạy học:
 GV
HS
 Nội dung
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7').
- Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 + xy + x + y.
b) 3- 3xy + 5x - 5y
c). ++ 2xy - x - y.
- Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
- GV cho điểm.
- 3 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm bài vào vở.
- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
a) x2 + xy + x + y = (+ xy) + (x + y)
 = x(x + y) + (x + y) 
 = (x + y)(x + 1) 
 b) 3- 3xy+ 5x - 5y = (3- 3xy) + (5x - 5y) 
 = 3x(x - y) + 5(x - y)
 = (x - y)(3x + 5)
c) ++ 2xy - x - y = (++2xy) - (x + y) 
 = (x + y)2 - (x + y) 
 = (x + y)(x + y - 1)
Hoạt động 2: Bài mới 
- Giáo viên: Các em có nhận xét gì về các hạng tử của đa thức này? 
- Chúng có nhân tử chung không? Đó là nhân tử nào?
- Giáo viên chốt: Các hạng tử của đa thức có nhân tử chung là 5x. vậy các em hãy vận dụng các phương pháp đã học để phân tích đa thức đã cho thành nhân tử và cho biết kết quả cuối cùng.
- Giáo viên ghi bảng lời giải và chốt: Để giải bài toán này ta phối hợp 2 phương pháp là đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức.
? Các em có nhận xét gì về đa thức trên đây?
- GV chốt: đa thức trên có 3 hạng tử đầu làm thành một hđt, có thể viết 9 = 32. Vậy các em hãy tiếp tục phân tích đa thức trên thành nhân tử và cho kết quả cuối cùng
- Để giải bài toán này, ta phối hợp 2 phương pháp: nhóm hạng tử và dùng hđt.
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1
- Yêu cầu1 học sinh lên bảng trình bày.
- GV: Để giải bài toán này ta phải phối hợp cả 3 phương pháp 
- Giáo viên đưa bảng phụ nội dung ?2 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm.
- Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo giữa các nhóm
- Giáo viên ghi kết quả câu a và nói rõ cách làm câu b:
+ Với x = 94,5, y = 4,5 ta có:
b) Việt đã sử dụng phương pháp:
- Nhóm các hạng tử.
- Dùng hằng đẳng thức.
- Đặt nhân tử chung.
- Học sinh quan sát biểu thức và trả lời
- Học sinh nêu cách làm và cho biết kết quả.
- Học sinh suy nghĩ trả lời và làm bài tập.
- HS làm ?1
- 1 học sinh lên bảng trình bày.
- Học sinh còn lại làm việc cá nhân tại chỗ.
 nhận xét bài làm của bạn.
- Học sinh thảo luận nhóm.
- Các nhóm treo bảng nhóm.
- Các nhóm nhận xét chéo.
1. Ví dụ:
VD1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
5x3 + 10y + 5x = 5x( + 2xy + )
 = 5x(x + y)2
VD2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
- 2xy + - 9 = (x - y)2 - 32
 = (x - y + 3)(x - y - 3)
2. áp dụng:
?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử
2x3y-2xy3-4xy2-2xy
= 2xy(--2y-1)
= 2xy
= 
= 2xy(x+y+1)(x-y-1)
?2
a) Tính nhanh giả trị của biểu thức:
 tại x = 94,5 và y = 4,5.
b) Khi phân tích đa thức thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:
Em hãy chỉ rõ trong cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử 
Hoạt động 3: Củng cố (5').
- Yêu cầu học sinh làm bài tập 51.
- Lưu ý đổi dấu ở câu c:
+ Đổi dấu lần đầu để làm xuất hiện dạng hằng đẳng thức đã học
+ Đổi dấu cuối cùng để cho đáp số đẹp
- 3 HS lên bảng làm.
a) 
b)
c)
Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Xem lại cách giải các bài tập đã làm
- Làm tiếp các bài tập 52, 53 tr24 SGK 
- Làm bài tập 34; 37; (tr7-SBT)- Học sinh khá: 35; 38 SBT 
HD 52: 
 Vì 

File đính kèm:

  • docT13.doc
Bài giảng liên quan